Væk fra engangsplastik med mindre forbrug og mere genbrug

En stor prioritet i Plastic Changes arbejde er at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og internationalt i retning af en mere ambitiøs og effektiv lovgivning mod plastikforurening. Initiativer løftet af frivillige, miljøorganisationer og erhvervsliv kan bære os langt, men vi når ikke i mål, uden at de politiske rammevilkår og reguleringen er på plads.

Plastic Changes overordnede mål er at sikre, at forebyggelse og reduktion står øverst på dagsordenen, når det handler om at komme mængden af plastikaffald til livs. Det er misforstået, at vi kan rydde verdenshavene op eller alene genanvende os ud af plastikkrisen. Det afgørende er, at vi reducerer produktionen og forbruget og derved tager fat om plastikforureningsproblemet ved roden.

Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan vi arbejder med politik i Danmark, i Europa og globalt.

Den danske indsats

I en dansk kontekst arbejder vi på at sikre, at Danmark hæver ambitionsniveauet og kommer i den grønne førertrøje på plastikområdet. Det er desværre langt fra tilfældet i dag, hvor engangsplastik stadig er alt for udbredt, og hvor vi har for lidt fokus på at reducere plastikforbruget frem for på at håndtere plastikken, når den er blevet til affald.

Dette arbejder vi for at ændre ved at følge aktuelle lovgivningsprocesser, afgive høringssvar og mødes med politikere og embedsmænd for at skubbe lovgivningen i den rigtige retning. Vi er også proaktive og udvikler selv politiske forslag med tiltag, der kan mindske plastikforbruget og plastikforureningen i Danmark. Vi arbejder målrettet på at skubbe den politiske dagsorden i retning mod et samfund, hvor vi i langt højere grad vasker vores ting op og bruger dem igen og igen. Hvor vi generelt bruger mindre plastik, end vi gør vi i dag, og hvor det er langt lettere som forbruger at undgå mikroplastik og skadelig kemi i hverdagen.

Derfor mener vi blandt andet, at Danmark bør forbyde engangsservice på restauranter og caféer, når kunden spiser og drikker på stedet; at vi bør indføre krav til supermarkederne om emballagefrie områder i butikkerne samt forbyde mikroplastik på ingredienslisten i al kosmetik, hudpleje og rengøringsprodukter. Det er bare nogle af vores aktuelle forslag, og du kan se flere i vores aktuelle katalog over politiske forslag.

Hvad vi blandt andet arbejder med:

Politik i Europa

På europæisk plan arbejder vi på at få indført et forbud mod eksport af plastikaffald ud af EU. I dag foregår der nemlig eksport af affald fra EU til lande, som på ingen måder er i stand til eller bør have ansvaret for at håndtere de rige europæiske landes affald.

Vi presser på for at vi får et EU, der går forrest i kampen mod plastikforurening ved for eksempel at fastsætte ambitiøse bindende mål for reduktion og genbrug af emballage, styrke lovgivningen mod mikroplastik samt gøre den fælles europæiske kemikalielovgivning (REACH) langt mere ambitiøs, så vi kan få fjernet mere skadelig kemi fra vores hverdagsprodukter.

Vi arbejder tæt sammen med andre europæiske miljøorganisationer som en del af Rethink Plastic Alliancen, og gennem de senere år har EU – og en hel del medlemslande – taget et godt ryk på plastikdagsordenen med blandt andet engangsplastikdirektivet. Der er dog stadig lang vej igen, og når det gælder lobbyarbejdet i EU, er vi som miljøorganisationer oppe imod stærke kræfter fra industrierne, der også gør deres for at præge lovgivningen.

Hvad vi blandt andet arbejder med:

Den globale indsats

På globalt niveau har Plastic Change i en årrække arbejdet for en fælles plastikaftale i FN-regi, og i samarbejde med både vores danske medlemmer og globale NGO-netværk lykkedes det i marts 2022 endelig at komme igennem til beslutningstagerne. Her vedtog FN’s medlemslande et historisk mandat, der forpligter verdens lande til at indgå en juridisk bindende global plastiktraktat.

Aftalen har potentiale til at blive fuldstændigt skelsættende for den fremtidige tackling af problemet med plastikforurening. Derfor er aftalen også blevet kaldt for ”plastikdagsordenens Parisaftale” med henvisning til den juridisk bindende klimaaftale mellem FN’s medlemslande. Nu handler de kommende år om at få en ambitiøs plastiktraktat forhandlet på plads. Det arbejde vil Plastic Change være en del af i kraft af både vores rolle som akkrediteret FN-observatør samt vores plads i styregruppen for Break Free from Plastic, der er et globalt netværk med mere end 2500 NGO’er på plastikområdet.

For os er det afgørende, at FN’s medlemslande med aftalen har forpligtet sig til at adressere hele plastikkens livscyklus. Det vil sige alt fra udvinding af olie og gas over produktion og forbrug af plastik til affaldshåndtering og forurening af natur og havmiljø. Plastikforurening har negative konsekvenser for både natur, biodiversitet, klima og menneskelig sundhed. Problemerne rammer desuden social skævt, så dem der har mindst, påvirkes mest. I en koalition bestående af både miljøorganisationer, grupper af oprindelige folk og fagforeninger arbejder vi for en ambitiøs og retfærdig traktat, hvor natur og klima prioriteres højere end industriinteresser, og hvor der tages højde for de mest udsatte befolkningsgrupper som f.eks. waste pickers.

Hvad vi blandt andet arbejder med: