Kæmp mod plastikforurening nu og i fremtiden

Hvis du ønsker at støtte arbejdet for en ren og beboelig klode til nuværende og kommende generationer, kan du betænke Plastic Change i dit testamente.

Hos Dokument 24 kan du gratis oprette dit testamente samt få rådgivning undervejs, hvis du betænker et beløb til Plastic Change.

Hvis du testamenterer et beløb til Plastic Change, betales der ikke arveafgift. Det betyder, at hele beløbet går til Plastic Change og vores arbejde for en verden uden plastikforurening.

Beløbet kan være stort eller lille – det vil altid være en vigtig hjælp for os.

Værd at vide

Oprettelse af et testamente behøver ikke at være særlig dyrt. Men til gengæld er det gratis, hvis du opretter det gennem Dokument24.dk og betænker en velgørenhedsorganisation som Plastic Change i dit testamente.

En advokat kan også hjælpe dig med at oprette et testamente, og her vil prisen naturligvis afhænge af, hvor meget tid advokaten skal bruge på at hjælpe dig. Som udgangspunkt koster et testamente hos de fleste advokater mellem 3.000-8.000 kr.

Opret gratis testamente hos Dokument24.dk

Når du opretter et testamente, kan du fordele arven til dem, som du ønsker. Det betyder, at du f.eks. kan testamentere arv til din familie familie samtidig med, at du giver arv til en velgørenhedsorganisation som Plastic Change.

Du kan sikre, at dine arvinger får mest muligt ud af arven ved at betænke en velgørende organisation som delvis arving efter dig. Plastic Change er én af de velgørende organisationer, der er fritaget for arveafgift. Ved at lade den velgørende organisation arve, og samtidig betale arveafgiften for de øvrige arvinger, vil du kunne få frigjort flere penge til de arvinger, som skal betale en tillægsboafgift.

Dit testamente kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes. Opretter du et testamente i fællesskab med din ægtefæller eller partner, bør det fremgå af testamentet, om længstlevende senere skal have mulighed for at ændre i testamentet. 

Plastic Change har en række af indsamlingsaktiviteter i Danmark og udlandet, herunder:

Website 

Plasticchange.dk 

Plasticchange.org

Facebook

Plastic Change

Plastic Change International

Instagram

Plastic Change

MobilePay
SMS

Vores indsamlingsaktiviteter sker via ovenstående kanaler ved opfordring i TV og radio, breve til udvalgte målgrupper, nyhedsbreve og generelle kampagner rettet mod offentligheden.

Du kan altid kontakte os via info@plasticchange.org, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din støtte. Vi er klar til at hjælpe.