POLITIKKER

Vores betalingspolitik

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Plastic Change igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Plastic Change trækker det valgte beløb med den valgte frekvens.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, med mindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Køb og ansvar

Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Plastic Change med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Plastic Change sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Plastic Change til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger

Plastic Change registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Plastic Change gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Plastic Change bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Plastic Change lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Plastic Change på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling

Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Plastic Change med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Plastic Change sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Plastic Change til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer:

Plastic Change
Læderstræde 20
1201 København K

Tlf. 42667246
info@plasticchange.org
https://plasticchange.dk
CVR-nr. 35778985

Louise Lerche-Gredal;
llg@plasticchange.org