POLITIKKER

Vores privatlivspolitik

Vi tager beskyttelse af dine data alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten i vores kontakt med dig. De data vi anvender afhænger af formålet. De indsamlede data omfatter:

For medlemmer
Dit navn, e-mailadresse og bankoplysninger

Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail samt at indkalde dig til generalforsamling og lignende i foreningen Plastic Change. Bankoplysninger opbevares med det formål at opkræve medlemskontingent.

For private støtter
Dit navn, e-mailadresse, bankoplysninger og cpr. nummer

Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af dit navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail.
Bankoplysninger opbevares med det formål at opkræve økonomiske bidrag. Dit cpr nr. indsamles og opbevares kun efter udtrykkeligt samtykke og udelukkende med det formål, at det ved videregivelse til SKAT kan sikre, at du kan få fradrag for dit økonomiske bidrag til Plastic Change.

Modtagere af nyhedsbreve
Dit navn og e-mailadresse

Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail.

Deltagere i konkurrencer, spørgeskemaundersøgelser og underskriftindsamlinger
Dit navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Opbevaring af navn, e-mail og telefonnummer sker med det formål at kontakte dig med henblik på medlemshvervning og donationer samt generel kommunikation om kampagner mv.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor eller som er bestemt ved lovgivning.

Vi opdaterer dine persondata

Da vi er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data medmindre der er lovgivningsmæssige krav til at beholde oplysningerne i en længere periode.

Er du medlem eller privat støtte beholder vi dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du måtte melde dig ud af Plastic Change.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre. vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke dine persondata uden samtykke. Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Indsigelse og indsigtsret
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, og du har ret til at få indsigt i de data, vi opbevarer om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedenfor til at sende en indsigelse eller en anmodning om indsigt. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Cookiepolitik

Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din harddisk. Dette sker, så hjemmesiden kan genkende din computer og ’huske’ dine indstillinger, når du kommer tilbage til vores hjemmeside.

En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. Cookies kan være nødvendige for at levere en service.

Som regel slettes cookies automatisk fra browseren, når den lukkes. Disse cookies kaldes sessionscookies. Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode. Sådanne cookies kaldes permanente cookies og gemmes typisk på harddisken.

Desuden skelner man normalt mellem førsteparts-cookies og tredjeparts-cookies. Førsteparts cookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjeparts-cookies, også kendt som tracking-cookies, afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjeparts-cookies sættes blandt andet af webanalyse-programmer som Google Analytics.

Førsteparts-cookies
På vores hjemmeside bruger vi primært cookies til analyse for at optimere oplevelsen på hjemmesiden. Brugen af disse cookies kompromitterer ikke din sikkerhed.

Tredjeparts-cookies
Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender vores hjemmeside. Cookierne indsamler oplysninger om trafikdata, herunder din IP-adresse. Disse oplysninger, som ikke er personhenførebare, gemmes på Googles servere i USA. Fra Google Analytics har vi mulighed for at få rapporter om aktiviteten på vores hjemmeside.

Google Analytics kan i visse tilfælde videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Google Analytics’ vegne.
Google Analytics sætter to typer cookies:
>En permanent cookie viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt etc. Permanente cookies gemmes på din harddisk indtil de udløber, eller indtil du selv sletter dem.
>Sessions-cookies bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på hjemmesiden. Sessions-cookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.

Google Analytics sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med.

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Vær dog opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle webstedets funktioner, hvis cookies er slået fra. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre vores hjemmeside.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra plasticchange.org, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Google’s Opt-Out Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser-plugin.

Se desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slettes cookies på Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi registrerer oplysninger
Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en løsning, skal brugeren gives information om, at det sker og have mulighed for at undgå, at det sker fremover.

Kontakt:
Louise Lerche Gredal
Adm. direktør i Plastic Change
E-mail: llg@plasticchange.org