POLITIKKER

Vores privatlivspolitik

Vi tager beskyttelse af dine data alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi
behandler dine data. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi
behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten i vores kontakt med dig. De data vi anvender afhænger af formålet. De indsamlede data omfatter:

For medlemmer
Dit navn, e-mailadresse og bankoplysninger

Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail samt at indkalde dig til generalforsamling og lignende i foreningen Plastic Change. Bankoplysninger opbevares med det formål at opkræve medlemskontingent.

For private støtter
Dit navn, e-mailadresse, bankoplysninger og cpr. nummer

Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af dit navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail.
Bankoplysninger opbevares med det formål at opkræve økonomiske bidrag. Dit cpr nr. indsamles og opbevares kun efter udtrykkeligt samtykke og udelukkende med det formål, at det ved videregivelse til SKAT kan sikre, at du kan få fradrag for dit økonomiske bidrag til Plastic Change.

Modtagere af nyhedsbreve
Dit navn og e-mailadresse

Disse data behandles med følgende formål:
Opbevaring af navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor eller som er bestemt ved lovgivning.

Vi opdaterer dine persondata

Da vi er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data medmindre der er lovgivningsmæssige krav til at beholde oplysningerne i en
længere periode.

Er du medlem eller privat støtte beholder vi dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du
måtte melde dig ud af Plastic Change.