Plastic Changer bevægelsen: en dråbe i havet bliver til ringe i vandet

Selvom en stor del af ansvaret i forhold til de menneskeskabte klimaforandringer ligger hos politikere såvel som industrier, kan vi hver især gøre vores for at mindske og forbedre det klimaaftryk, som vi efterlader på Jorden til kommende generationer.

Gennem vores Plastic Changer univers søger vi at inspirere, engagere og motivere civilbefolkningen gennem vores egen adfærd, og ved at fremhæve hvad andre gør. For de mange små skridt, vi i fællesskab kan tage mod en mere bæredygtig fremtid, kan danne grobund og vise retningen for andre, der på samme vis ønsker at følge et grønnere spor. Hos Plastic Change arbejder vi for at standse udpining af de ressourcer, som Jorden naturligt har til rådighed. Vi skal derfor gentænke nuværende produktionssystemer med fokus på mere genbrug, så vi kan knække den stigende plastikproduktion, der forventes fordoblet om mindre end tyve år.

Forandring starter i det små, og selv det mindste skridt er et skridt i den rigtige retning.