En foranderlig verden: kommende generationer skal klædes på

Plastic Change ser det som en vigtig opgave at give kommende generationer de bedste forudsætninger for at begå sig i en foranderlig verden, så de har mulighed for at blive aktive medskabere af en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Af den grund har Plastic Change udarbejdet gratis undervisningsmateriale til folkeskole- og gymnasieelever, der har til formål at oplyse, uddanne og engagere fremtidige generationer i forhold til den stigende plastikforurening.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i plastikforureningens konsekvenser, men også konkrete løsninger herpå, hvor eleverne lærer at mestre forbrug og livsstil inden for naturens bæreevne. 

Se udvalgte undervisningsmaterialer her: