Hvert år producerer vi mere og mere plastik. En stor del af denne plastik bliver kun brugt en enkelt gang. Derefter bliver plastikken til affald som enten bliver brændt, smidt på lossepladser eller ender i naturen. Den stigende produktion påvirker både vores CO2 udledning i negativ retning, og har på få år ført til, at vores havmiljø, vores landjord og den luft vi indånder er forurenet af plastik.

I Plastic Change arbejder vi på at mindske vores omfattende plastikforurening og stigende CO2 udledning fra plastikproduktion. Det gør vi ved at presse politikere og virksomheder til at finde løsninger på, hvordan vi kan bruge mindre plastik og hvordan vi kan bruge plastik smartere end vi gør i dag. 

Vi arbejder både i Danmark, i EU og globalt, hvor vi sammen med andre miljøorganisationer lægger pres på politikerne for at fremme en mere miljøvenlig lovgivning. Derudover arbejder vi med engagerende formidling og undervisning, og har blandt andet lavet undervisningsmateriale til danske gymnasier og folkeskoler. 

Din støtte går til vores fortsatte arbejde med at lægge pres på politikerne, med at uddanne fremtidens forbrugere og med at skubbe på danske virksomheder, så de kommer i gang med den grønne ”plastik” omstilling. Hvis du også vil være en del af plastic changer bevægelsen, så støt os – vi har brug for dig i kampen mod plastikforurening.

Støt os med et bidrag og vær med i kampen mod plastikforurening

Din støtte er vores overlevelse. Den gør, at vi bl.a. kan dokumentere, ændre og fortælle historien om plastik.

Værd at vide

Du har fuld fradragsret for økonomiske gaver til Plastic Change. En person, der giver gaver til godkendte velgørende institutioner kan i 2020 få fradrag for 16.600 kr. Alle gavebeløb tæller med uanset beløbets størrelse. Bemærk, at dette gælder ikke, hvis du betaler for et medlemskab – det gælder kun for økonomisk støtte.

Når Plastic Change indberetter dine gaver til SKAT inden den 20. januar, kommer de med på selvangivelsen. Det kræver at vi har dit navn og dit cpr-nr. Det har vi, hvis du betaler over PBS. Er du i tvivl, kan du altid kontakte os på info@plasticchange.org eller ringe på tlf.: +45 42 66 72 46.

“Vær med til at gøre en forskel”. Det er en sætning vi ofte læser og hører. Men hvad betyder det egentlig? For os betyder det, at du støtter vores politiske pres, når vi anbefaler vores ministre til bedre rammer for genbrug og genanvendelse. Det betyder, at du er med, når vi er ude og uddanne vores børn og unge til at forstå plastikforurening og konsekvenserne heraf, blandt andet gennem vores undervisningsmateriale og foredrag. Det betyder også, at du er trådt ind i kampen mod unødvendig engangsplastik fra virksomheder og industri, som vi hjælper og rådgiver til at designe bedre produkter, med fokus på genbrug, så vi slet ikke genererer affald. Sidst men ikke mindst, hjælper du os med at engagere flere Plastic Changers, med at inspirere, vidensdele, mobilisere og støtte med hvad vi alle kan gøre i vores egen hverdag, for at komme plastikspild til livs.

Velkommen i Plastic Changer-bevægelsen

Plastic Change har en række af indsamlingsaktiviteter i Danmark og udlandet, herunder:

Website 

Facebook

Instagram

MobilePay
SMS

Vores indsamlingsaktiviteter sker via ovenstående kanaler ved opfordring i TV og radio, breve til udvalgte målgrupper, nyhedsbreve og generelle kampagner rettet mod offentligheden.

Fortæl en du kender om os

Dit bidrag er vores overlevelse. Fortæl en du kender om os.