Udfordringen

I 2017 blev det estimeret, at 8-12 millioner tons plastik ender i havet hvert år. Ifølge beregninger af det stigende økonomiske råderum og befolkningstilvæksten vil denne mængde være fordoblet allerede i 2025.

Hovedparten af den plastik, vi forbruger i dag, bruges en enkelt gang inden den smides ud – en skam for et materiale, med et godt genbrugspotentiale.

Plastic Change arbejder på at fokus lokalt, nationalt og internationalt flyttes fra oprensning af havene til at finde løsninger på land, som kan bremse den stigende forurening. Det kræver en gentænkning af den måde, vi designer, producerer, forbruger og genanvender ressourcer som plastik på.

Læs mere om vores partnerprogram nedenfor eller kontakt os og hør nærmere.

Corentin Bauer
Plastic Changer and fundraiser

Email: cb@plasticchange.org

Hans Henrik Heming
Head of Corporate funding

Tlf: +4553642300
Email: hhh@plasticchange.org

Erhvervssponsor

Som erhvervssponsor støtter virksomheden vores arbejde gennem et økonomisk bidrag. Bidraget går til vores arbejde med dokumentation og formidling af plastikproblemets omfang og konsekvenser. Erhvervssponsorer støtter desuden vores vigtige arbejde med at sætte plastikforurening på den politiske dagsorden og fremme udviklingen af nye bæredygtige løsninger. Plastic Change tilbyder alle partnere en sponsorpakke, hvor virksomheden eksponeres sammen med Plastic Change.

En af vores sponsoraftaler er med rejseportalen Goodwings, hvor deres idé er ikke at bruge penge på markedsføring og reklamer, men i stedet donere pengene til NGO’er – her iblandt Plastic Change.

become_an_agent_support_section

Fonde og erhvervspartnere der støtter Plastic Change

En række fonde og virksomheder har gennem årene valgt at bakke op om Plastic Change. Midlerne går typisk til udvalgte projekter, så vi kan gennemføre ekspeditioner, producere undervisningsmaterialer, oplysningskampagner og meget mere. Vi værdsætter vores gode samarbejde med de nuværende fonde og virksomheder og håber, at flere vil støtte vores arbejde fremadrettet.