Projekt Plastfrit Hav – plastikforurening i Danmark

Forskning eller ny viden på plastikforurening i Danmark har været mangelfuld. Derfor indgik Plastic Change i samarbejde med Det Økologiske Råd og Plastindustrien et flerårigt projektforløb fra 2016-2019 med fokus på at indhente ny viden på området.

Det blev til fire vigtige projekter, der alle giver mere viden om plastikforurening i Danmark samt to sæt undervisningsmaterialer til hhv. folkeskoler på mellemtrinniveau og gymnasieklasser: