Projekt Plastfrit Hav – plastikforurening i Danmark

Forskning eller ny viden på plastikforurening i Danmark har været mangelfuld og derfor indgik Plastic Change, i samarbejde med Det Økologiske Råd og Plastindustrien et flerårigt projektforløb fra 2016-2019, med fokus på at indhente ny viden på området.

Det blev til 4 vigtige projekter, der alle gav mere viden om plastikforurening i Danmark samt to sæt undervisningsmaterialer til hhv. folkeskoler på mellemtrinniveau og gymnasieklasser: