RAPPORTER

Udvalgte rapporter

Her kan du finde de seneste væsentlige rapporter om plastikforurening af havene og cirkulær økonomi om plastik, både på et globalt, europæisk og dansk niveau. Plastic Change benytter disse rapporter i forskelligt omfang, som vidensfaglig baggrund for vores arbejde.

Globalt:

  • Ellen MacArthur Foundation: Reuse – Rethinking Packaging (2019). Bogen sætter rammen for hvordan man kan gentænkte genbrugsmodeller – vist gennem 69 cases fra hele verden.
  • World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company: The New Plastics Economy — Rethinking the future of plastics (2016). Rapporten sætter rammen for den globale udfordring med plastikforurening, herunder hvad det koster økonomisk at spilde plastikressourcer, samt hvad der skal til for at overgå til en cirkulær plastikøkonomi.
  • World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and SYSTEMIC: Catalysing Action (2017). Opfølgende rapport til the New Plastics Economy med specifikke anbefalinger for hvordan vi kan designe, reducere og genbruge plastik smartere.
Ellen MacArthur Foundation - Catalyzing Action
  • Center for International Environmental Law (CIEL), Earthworks, GAIA, HBBF, IPEN, t.e.j.a.s., University of Exeter, and UPSTREAM: Plastic and Health – The Hidden Costs of a Plastic Planet (2019). Rapporten udpensler plastikkens påvirkning på menneskers helbred hele vejen gennem kæden: fra udvinding af olie til bortskaffelse af affald.
Plastic-and-Health - report on plastic

IUCN_Primary_microplastics_in_the_ocean

FN og EU:

UNEP_Marine_Plastics_Debris_and_microplastics

Danmark:

New_Plastics_Economy (Denmark)_-_A_RESEARCH__INNOVATION_AND_BUSINESS_OPPORTUNITY_FOR_DENMARK
  • Regeringen: Plastik uden Spild (2018). Danmarks første nationale handlingsplan for plast med 27 initiativer. I Januar 2019 blev alle Folketingets partier enige om en udvidet plastikplan.

Regeringen_plastik_uden_spild

Regeringen_Advisory_board_for_cirkulær_økonomi - plastic change

NOAH_rapport_om_madspild_og_plastemballage

Videnskabelige artikler fra tidsskrift: