I 2017 blev der produceret svimlende 322 millioner tons plastik på verdensplan, og produktionen af plastik forventes at firedobles inden 2050, og samtidig vil det udledte plastikaffald til havmiljøet fordobles inden 2030. Knap 40% af den plastik, der produceres, er plastik til fødevareemballage. En stor anddel heraf er engangsplastik – det vil sige, plastik, der ikke kan genbruges eller genanvendes. Dens skæbne består enten af afbrænding, ophobes på åbne lossepladser, eller i værste tilfælde ender som plastikforurening i verdenshavene. Plastic Change er blandt andet sat i søen, for at forhindre at noget af dette sker.

Mindre og bedre plastik

Vi er derfor nødt til at fokusere på at knække kurven for det stigende plastikforbrug og -forurening ved at reducere mængden af plastik i omløb og fremme genbrugsløsninger i stedet for en ”brug-og-smid-væk”-kultur, hvor vores dyrebare ressourcer ikke bliver brugt igen og igen. Målet om at udfase engangsplastik og skabe bedre genbrugsløsninger er en del af alt hvad vi laver.

Både i vores politiske arbejde, i samarbejde med vores innovationspartnere og med civilbefolkningen. Og alt andet vi laver, der rækker fra undervisning, foredrag, events, forskning, og internationalt arbejde.

Man kan sige at vi arbejder mod en fremtid hvor reduktion af vores plastikforbrug – særligt engangsplastik – står øverst og fylder mest, dernæst mere og bedre design til genbrug og til sidst at øge genanvendelsen.