Nyheder

FN lander en historisk aftale om at bremse plastikforurening

Der udbrød jubel og klapsalver i salen under FN’s miljøforsamling (UNEA5.2) i Nairobi, Kenya, da det blev vedtaget, at der skal udformes en globalt bindende plastiktraktat, der skal stoppe plastikkrisen.

193 lande har i denne uge mødtes til FN’s miljøforsamling i Nairobi, Kenya, for at diskutere hvordan vi håndterer og løser plastikkrisen. Plastic Change var med som FN-observatør, der sammen med vores internationale allierede i Break Free From Plastic-bevægelsen pressede på for en ambitiøs og bred aftale, der omhandlede hele plastikkens livscyklus.

I onsdags ramte vi så en milepæl, da det blev vedtaget, at en juridisk bindende aftale skal udformes, som skal forsøge at stoppe plastikforurening. Det er første gang nogensinde, at en sådan aftale er blevet vedtaget på verdensplan, og bare det, at hele verden for første gang er nået til enighed på dette område, er et udtryk for en fælles global erkendelse af situationens alvor.

Læs pressemeddelelsen udsendt d. 02.03.2020

Dækker over hele plastikkens rejse

Denne skelsættende aftale, der har fået titlen “Stop plastikforurening: På vej mod et internationalt juridisk bindende instrument”, lægger op til at verdens lande skal forhandle en juridisk aftale inden 2024, der skal inkludere bindende foranstaltninger i hele plastikkens livscyklus. Det vil sige fra udvinding af råstoffer (primært olie), produktion, forbrug og bortskaffelse samt inddæmning og opsamling i miljøet og verdenshavene. Hidtil har man kun ville diskutere plastikkrisen som et forureningsproblem, og ikke erkendt at det også er et spørgsmål, der rækker over andre aspekter såsom eksempelvis plastikproduktion, mikroplastik og menneskers sundhed. Så at man nu har ændret synet på problemets omfang – og hvordan det skal løses – er et historisk stort skridt i den rigtige retning for naturen. 

“Vejen til en ambitiøs FN-traktat om plastik er banet. I dag fejrer vi, at det internationale samfund er gået sammen og har erkendt behovet for en global ramme for at tackle den voksende plastikkrise. I morgen er vi klar til at fortsætte arbejdet med at udforme en juridisk bindende traktat på plastik, der dækker hele plastens livscyklus fra udvinding af råstoffer til bortskaffelse og oprensning” udtaler Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change, som var med i Nairobi i ugen op til UNEA5.2 og overværede selve forhandlingerne. 

I årevis har Plastic Change presset på for at aftalen netop skal lande så bredt og ambitiøst som muligt, med alle aspekter af plastikkens livscyklus, så vi er rigtig glade og tilfredse med hvordan det er endt. Nu begynder arbejdet så med hvad sådan en traktat skal indeholde af mål, og derfor er kampen slet ikke slut endnu: 

“Nu er rammerne for aftalen lagt, og det er de næste par år, at man skal blive enige om hvad der skal ind i den aftale; hvor ambitiøse målene for de enkelte faser skal se ud. Og det er også her, at vi forventer et stort pres fra olie og gasindustrien, petrokemikale virksomheder og plastproducerende lande. De vil formentlig gøre alt hvad de kan for at udvande og svække traktaten så meget som de kan. Så vores arbejde er bestemt ikke slut, det er nu vi skal have arbejdshandskerne på” tilføjer Anne yderligere. 

FOTO: Plastic Change’s strategiske direktør, Anne Aittomaki, jubler af glæde, kredit: UNEP

Stort pres fra civilbefolkningen

Forud for UNEA-topmødet havde civilsamfundsorganisationer istandsat underskriftsindsamlinger over hele verden, der appellerede til at stoppe plastikforurening med en ambitiøs bindende aftale. En nylig global undersøgelse viste, at 75% af befolkningen ønsker at engangsplastik skal forbydes hurtigst muligt. En global plastiktrakt ville være vendepunktet i kampen mod plastikforurening, hvilket formentlig også er årsagen til, at mere end en million mennesker verden over har underskrevet en klar opfordring til de regeringsdeligerede forud for mødet i Nairobi. Desuden bakkede 435 videnskabelige eksperter, 1.000 civilsamfundsorganisationer og 70 virksomheder op om denne folkelige opfordring til en global plasttraktat.