Nyheder

Plastic Change og 187 andre miljøorganisationer råber verdens politikere op med ny handlingsopfordring

Den 22.-23. februar mødes regeringsrepræsentanter fra 193 lande til første del af den femte samling i FNs miljøforsamling (UNEA-5), hvor der stilles skarpt på de 17 verdensmål. I den forbindelse har Plastic Change og 187 andre miljøorganisationer verden over underskrevet en handlingsopfordring til repræsentanterne.

Før 1950’erne blev størstedelen af vores produkter designet og bygget til at kunne holde. Mælken blev leveret i glasflasker, som kunne rengøres og genbruges, når mælken var drukket. Og når man skulle nyde mad fra et spisested, blev det ikke serveret på en plastiktallerken med plastikbestik på siden.

Men meget har ændret sig siden 1950’erne. Det er blevet billigt at producere engangsprodukter og -emballager, og vi er blevet vant til en brug-og-smid-væk-kultur, som resulterer i enorme mængder af affald.

Vi mennesker producerer 2 milliarder ton affald hvert år, og specielt engangsprodukter og -emballager bidrager til den store mængde affald. I Danmark er vi blandt de bedste i verden til at producere affald. Hvis vi fortsætter med at gøre, som vi gør i dag på globalt plan, så forventes det, at vores årlige affaldsproduktion er steget med 70% inden 2050. Derfor er det vigtigt, at vi gør noget nu, for at gå væk fra en brug-og-smid-væk-kultur og over til en genbrugskultur.

Derfor har vi og 187 andre miljøorganisationer skrevet under på den nye handlingsopfordring, hvor vi råber op om netop dette.

En opfordring til systemændring

I den nye handlingsopfordring “From Single Use to Systems Change” fremhæver vi den enorme indvirkning, som engangsprodukter har på miljøet, dyrelivet, menneskers sundhed og sårbare samfund.

Derudover opfordrer vi og de 187 andre miljøorganisationer til en systemændring i vores produktions-, forbrugs- og slutanvendelses-systemer, der skal muliggøre en egentlig cirkulær økonomi. Her er det vigtigt, at både regeringer, virksomheder, investorer, nonprofitorganisationer og civilsamfundet er villige til at fravælge produkter til engangsbrug til fordel for genbrugelige produkter lavet med det lavest mulige miljømæssige og sociale aftryk. Det er vigtigt, at hele samfundet står sammen i kampen mod de enorme affaldsmængder – for ingen kan gøre det alene.

I handlingsopfordringen indgår specifikke tiltag, som bl.a. regeringer og forretningsledere bør indføre for at reducere de store affaldsmængder. Mange af løsningerne, der kan føre tilbage til et cirkulært system, findes allerede. Eksempler på sådanne løsninger er reCircle, der laver genbrugelig takeaway-emballage og Ace of Air, der sælger hudplejeprodukter i genbrugelig emballage.

Første del af UNEA-5 vil fokusere på presserende beslutninger

I lyset af COVID-19-pandemien kommer UNEA-5 til at finde sted i en to-trins tilgang. Den første del af UNEA-5 kommer til at foregå den 22.-23. februar 2021, mens anden del kommer til at foregå i februar 2022.

Op til UNEA-5 og som svar på medlemsstaternes anmodning fra den fjerde samling i FN’s miljøforsamling i marts 2019 kom der en anmodning om en livscyklustilgang til plastikforurening. Den rapport udkom d.15 februar 2021 og hedder ”Addressing Single-Use Plastic Products Pollution using a Life Cycle Approach”. En nøglekonklusion fra den nye rapport lyder:

”A critical finding of this work is that “single-use” is more problematic than“plastic”. Member States are encouraged to support, promote and incentivize actions that lead to keeping resources in the economy at their highest value for as long as possible, by replacing single-use plastic products with reusable products as part of a circular economy approach. This will require systems change”.

“Det er meget positivt, at FN begynder at interessere sig for, at det er engangsbrug, der er den store udfordring, og at det er den lineære engangsbrug og -kultur, vi skal gøre op med. Problemet med engangsprodukter og -emballager er måske mere presserende nu end nogensinde før, og det vil ikke blive mindre fremover medmindre beslutningstagere, industri, civilsamfund og NGO’er står sammen og sætter en stopper for engangsbrug.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør, Plastic Change.

Plastic Changes internationale rolle

Plastic Change arbejder både på nationalt og international plan. Vi har observatørstatus i FN, hvilket betyder, at vi kan følge med i forhandlingerne i FNs miljøforsamling (UNEA) og vi sidder i styregruppen for den globale bevægelse Break Free From Plastic, der består af ca. 2000 organisationer verden over, der arbejder for at knække kurven for plastikforurening.