Nyheder

Flergangsbrug slår engangsbrug hver gang, viser ny rapport

Konklusionen er klar i en ny rapport, der kigger på de miljømæssige, økonomiske og forretningsmæssige fordele ved at skifte fra engangsbrug til flergangsbrug inden for bordservice: Flergangsbrug vinder uovertruffent. Hver gang.

Plastikforureningen fortsætter med at stige. Det anslås, at der lige nu flyder ca. 150 millioner ton plastik rundt i havet, hvoraf det meste stammer fra emballager og takeaway-affald. En stor del af de plastikemballager, der produceres, ender i miljøet. Men det er vigtigt at huske, at emballagerne ikke først forurener, når de ender i havet, skoven eller i vejsiden. De mange engangsemballager i plastik forurener i hele deres livscyklus: fra udvinding af olie, til produktion, transport, forbrug, og når de bortskaffes.

Men det er ikke kun plastik, der er en del af problemet. Alle engangsprodukter genererer store mængder af affald og er et unødvendigt træk på Jordens ressourcer, uanset om de er lavet af plastik, træ, papir eller noget fjerde. Og ifølge en ny rapport fra NGOen Upstream er det netop vores brug-og-smid-væk-kultur, der er problemet, og dér, vi skal sætte ind.

Læs hele rapporten her.

Gevinster for alle – især for miljøet

Først og fremmest fastslår den nye rapport, at bordservice til flergangsbrug altid er bedre for miljøet end alternativerne til engangsbrug. Det skyldes blandt andet, at flergangs-service udleder langt mindre CO2 end deres engangs-modstykker gennem hele deres livscyklus. Samtidig indebærer flergangsbrug et lavere vandforbrug og forebygger affald, hvilket skåner miljøet for forurening og sparer lokalsamfund for udgifter til oprydning.

Kilde: Upstream

Besparelser for virksomheder

En anden vigtige pointe er, at flergangsbrug kan spare virksomheder for betydelige beløb. Den enkelte virksomhed vil i første omgang opleve forhøjede omkostninger ved at anskaffe sig f.eks. bestik af rustfrit stål og keramik-tallerkner, men vil efter få brugsgange spare penge ift. udgifterne til engangsbrug. I Upstreams undersøgelse viser det sig, at overgangen fra engangsbrug til flergangsbrug udgjorde besparelser for de undersøgte virksomheder i 100% af tilfældene med on-site servering.

Flere grønne arbejdspladser

Samtidig skaber en ny serviceøkonomi til takeaway og levering med fokus på flergangsbrug muligheder for iværksættere, investorer og forbrugere. Flergangsbrug skaber grønne jobs, og gør madoplevelsen mere behagelig. Derudover resulterer elimineringen af affald i mindre forurening samt økonomiske besparelser for regeringer og virksomheder.

Læs også: Kleen hub: dansk-udviklet takeaway-emballage der kan bruges igen og igen

Vi kan ikke genanvende eller kompostere os ud af miljøkrisen

Når den grønne dagsorden og emballager diskuteres, kommer ord som genanvendelse, bio-plastik, papiremballager og komposterbart ofte på banen. Her er der imidlertid et centralt spørgsmål om, hvorvidt produkterne rent faktisk bliver genanvendt eller komposteret. Ifølge rapporten kan såkaldt komposterbart plastik i praksis ofte ikke komposteres, bl.a. på grund af fødevareforurening. De fleste fødevareforurenede emballager kan heller ikke genanvendes, og ender derfor ofte på lossepladser, ved forbrænding eller i miljøet.

Derudover resulterer andre materialer til engangsbrug også i store miljømæssige problemer. Eksempelvis er engangsemballager af papir forbundet med skovryddelse og vandforurening. Derudover er de ofte overtrukket med giftige kemikalier til skade for miljø og mennesker.

Rapporten gør det derfor klart, at det hverken nok at erstatte engangsplastik med andre engangsprodukter eller at fokusere på genanvendelse eller kompostering.

Læs også: Europæisk plastikaffald sendt til genanvendelse ender med at forurene i Tyrkiet

Upstreams seneste rapport er en tyk understregning af, at flergangsbrug er en win-win for miljø, mennesker og økonomi. Foruden de miljømæssige fordele ved flergangsbrug, indebærer det også økonomiske fordele, bl.a. kundetilfredshed, brandloyalitet, besparelser og nye forretningsmuligheder.