Nyheder

Europæisk plastikaffald sendt til genanvendelse ender med at forurene i Tyrkiet

Tyrkiet er blevet top-destination for europæisk plastikaffald. Men en stor del af dette affald bliver aldrig genanvendt og ender med at blive dumpet og afbrændt eller efterladt til at forurene i naturen. Sidste år blev der også fundet dansk plastikaffald i Tyrkiet.

Siden 2019 har Kina og flere sydøstasiatiske lande sagt stop for import af vestligt affald. Det har ført til, at store mængder af europæisk plastikaffald nu ender i Tyrkiet, hvor affaldet ikke bliver behandlet på den bedst mulige vis. Hver dag modtager Tyrkiet omkring 241 lastbiler med plastikaffald fra Europa, hvilket er 20 gange mere end i 2016.

Storbritannien er et af de lande, der eksporterer store mængder af plastikaffald. I 2020 eksporterede Storbritannien hele 688.000 ton kasserede plastikemballager, mens kun 486.000 ton blev genanvendt inden for kongerigets grænser. Tyrkiet har de seneste år været den største modtager af det britiske plastikaffald.

Affaldseksport kan have alvorlige konsekvenser

Greenpeace har undersøgt, hvad der sker med Storbritanniens plastik, når det er kasseret som affald. Mere end halvdelen af den plastik, som efter den britiske regerings udsagn bliver genanvendt, bliver eksporteret til andre lande. Men mange af modtagerlandene, såsom Tyrkiet, har ikke den nødvendige infrastruktur og de nødvendige ressourcer til at kunne genanvende plastikken.

I Tyrkiet har Greenpeace fundet ud af, at meget plastikaffald fra førende britiske supermarkeder bliver dumpet, brændt, stablet til affaldsbjerge og efterlades som skadeligt udslip til, bl.a., floder og havet. Deres efterforskere fandt britisk plastikaffald på marker tæt på floder, på togspor, i vejkanten, ved vejkanten, og på stranden ved Middelhavskysten.

Men affaldseksporten har ikke kun miljømæssige konsekvenser. Flere kriminelle ser en økonomisk mulighed i at importere plastikaffald fra europæiske supermarkeder for derefter at dumpe affaldet i naturen. Dette medfører ikke blot miljømæssige konsekvenser, men er også ofte forbundet med dokumentforfalskning og økonomisk samt personfarlig kriminalitet. Derudover kan affaldseksporten, som resulterer i dumpet og afbrændt plastik, også have konsekvenser for menneskers sundhed og livskvalitet.

Læs også: Nye internationale regler for eksport af plastikaffald er trådt i kraft

Dansk plastikaffald er også fundet Tyrkiet og Malaysia

Også dansk affald ender i lande, der ikke har ressourcerne til at håndtere det.

I 2019 kunne TV2 efter samarbejde med Plastic Change afsløre dansk affald dumpet i en en landsby i Malaysia. Affaldet er indsamlet til genanvendelse i Danmark, men er endt hos små familieforetagender i Malaysia, der håndplukker det der kan omsættes til noget af værdi og bortskaffer resten enten ved at tænde ild til det eller henkaste affaldet i naturen.

I sommeren 2020 blev der også fundet dansk plastikaffald i Tyrkiet i forbindelse med en undersøgelse foretaget af BBC, der undersøgte den engelske affaldseksport til Tyrkiet.

Dansk plastikaffald i Tyrkiet
Dansk plastikaffald fundet i Tyrkiet. Foto af: Sedat Gündoğdu- Cukurova University

“Det er uacceptabelt at plastikaffald fra Europa og heriblandt Danmark ender med at forurene et andet sted i verden. Vi har et kæmpe ansvar for at sikre os at plastikaffald genanvendes til højeste standard inden for EU’s grænser så vi ikke risikerer at de bøvlede og dårligt designede emballager ender med at forurene natur og miljø i et andet land. De plastikemballager, der ikke kan genanvendes mekanisk i Europa, skal producenterne stoppe med at bruge”.

Anne Aittomaki, Strategisk direktør i Plastic Change