Nyheder

Nye internationale regler for eksport af plastikaffald er trådt i kraft

Den 1. januar 2021 trådte nye internationale regler om plastikaffald i kraft. Reglerne skal være med til at tackle vestens eksport af forurenet affald til især lande i det globale syd og Afrika.

De nye regler, der er aftalt blandt mere end 180 lande, indgår som en tilføjelse til Basel-konventionen. Basel-konventionen er en international aftale med regler for bevægelser over grænser med farligt affald. Dette skal være med til at beskytte både miljø og menneskers sundhed, og nu er der altså en tilføjelse til konventionen.

Den nye tilføjelse til konventionen indfører et system med “forudgående informeret samtykke” for al eksport af plastikaffald, der er forurenet eller svært at genanvende. Det betyder, at de lande, der modtager affaldseksporten, kan afvise at modtage lav-kvalitets-plastikaffald, før det overhovedet er sendt.

Før den 1. januar i år har det ikke været muligt for modtagerlandene, typisk udviklingslande såsom Malaysia og Vietnam, at se, om en given plastikforsendelse kan genanvendes eller ej, før den ankommer. Dette laver den nye tilføjelse til konventionen om på, så det undgås, at en stor del af ikke-genanvendeligt affald bliver ulovligt brændt eller dumpes på lossepladser eller i vandveje i de udviklingslande, der modtager affaldet.

Læs også: Dansk plastikaffald sendt til genanvendelse – fundet i Malaysia

Et vigtigt skridt på vejen – men mange flere venter forude

Hos Plastic Change ser vi meget positivt på denne tilføjelse til konventionen, der er et godt første skridt i retning af at få Vesten til at tage ansvar for det affald, vi selv producerer.

De nye regler bør få Vesten til at arbejde aktivt på at nedbringe de store affaldsmængder og ikke blot eksportere problemerne til lande i det globale syd, der ikke har nogen forudsætninger for at behandle det. Derfor ser vi gerne, at det næste skridt kan være et EU-forbud mod at eksportere plastikaffald ud af Europa, så vi i Europa kan tage fuldt ansvar for vores eget affald.

Anne Aittomaki, Strategisk direktør i Plastic Change

Det er nu tid til, at både lovgivere, industri og forbrugere tager ansvar for eget affald og bevæger sig i en retning af mindre affaldsmængder og flere genbrugsløsninger.

Læs også: Nye tal: Asien forurener ikke mest med plastik