Nyheder

Nye tal: Asien forurener ikke mest med plastik

Asiatiske lande har i vid udstrækning fået skylden for verdens plastikforurening, men års eksport af vestligt affald til asiatiske lande har usynliggjort store dele af vestens bidrag. Siden 2019 har Kina og en række sydøstasiatiske lande imidlertid sagt stop for importen af vestligt affald, og nu peger en ny undersøgelse på et helt andet land som den største kilde til plastikaffald.

Kina og Sydøstasien har hidtil været anset som ‘verdens losseplads’, og som de største bidragere til verdens plastikforurening. Et faktatjek viser dog, at det forholder sig anderledes. Et nyt studie, der medregner eksport af affald, viser, at USA er den største plastikforurener. Ifølge de nye tal stod USA for 42 millioner ton plastikskrald i 2016, mens Indien og Kina stod for henholdsvis 26,3 og 21,6 millioner ton plastikskrald samme år.

Også i statistikken med plastikaffald genereret pr. indbygger i 2016 topper USA listen med 130,09 kg., og Storbritannien følger efter på andenpladsen med 98,66 kg., mens Indien og Kina ikke er på top 10.

Tallene fra 2016 viser derudover, at mindre end 10% af USA’s plastikaffald dette år blev indsamlet til genanvendelse, og heraf blev over halvdelen eksporteret til andre lande. Størstedelen af det eksporterede affald endte i lande, der ikke har ressourcerne eller kapaciteten til at håndtere de store affaldsmængder, der samtidig er af så ringe kvalitet, at det nærmest ikke har nogen værdi.

Læs det fulde studie

Den nye undersøgelse viser tydeligt, at der er store problemer at tage fat på med de kolossale mængder plastikaffald, der skabes i vesten. Vestlige lande har tidligere vendt det blinde øje til og sendt store mængder plastikaffald videre til Asien. Det er dog på tide, at vi ser alvoren i øjnene og sætter ind på at udvikle nye og bedre løsninger, der skaber langt mindre affald – og selv behandler det affald, vi skaber, inden for Europas grænser.

Dansk plastikaffald i Sydøstasien

I 2019 blev det afsløret, at dansk plastikaffald også er endt i Sydøstasien til genanvendelse. Efter et længerevarende gravearbejde med assistance fra Plastic Change og deres internationale netværk, kunne TV2 afsløre, at dansk plastikaffald, sammen med plastikaffald fra andre europæiske lande, var endt i en lille landsby i Malaysia.

Dengang udtalte Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change:

Det er fuldkommen uacceptabelt, at vores overforbrug af plastik og engangsemballager, ender som ubrugeligt plastikaffald i Sydøstasien. Det må vi som rigt samfund tage ansvar for og løse. Vi skal designe smartere, så man som forbruger er sikker på, at de produkter, og den medfølgende emballage, man hiver ned fra hylderne, og får med hjem, er designet til at passe ind i et system, hvor de reelt bliver genbrugt eller genanvendt inden for Europas grænser.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change
Dansk chipspose fundet i Malaysia. Foto: Mark Thestrup, Tv2

Siden 2019 har en række af de lande, der tidligere modtog store sendinger af vestligt plastikaffald, sagt stop for importen. Plastic Change og andre grønne organisationer arbejder fortsat med at lægge pres på både lovgivere og industrien for en mere ansvarlig plastikproduktion, hvor man arbejder målrettet på at forebygge og nedbringe mængderne af plastikaffald.

Se gode eksempler på affaldsforebyggende løsninger her: