Artikler

Omsorg skal vægte højere end økonomi

Esther Michelsen Kjeldahl er glødende klimaaktivist og forfatter. Hun har været med til at stifte både Den Grønne Ungdomsbevægelse og senest Fossilfri Fremtid. Hun drømmer om et samfund, hvor omsorg er omdrejningspunktet.

Du vågner i ro og mag, i køkkenet kan du høre, at der allerede er gang i madlavningen. Efter en langsommelig morgenmad efterfulgt af fysisk aktivitet, tager du på arbejde, hvor du opholder dig i tre-fire timer. Derefter hænger du ud med familie og venner, inden du skal i gang med at lave aftensmad. Det tager nemlig sin tid at lave plantebaseret mad, hvor en masse grøntsager skal hakkes og snittes, men det gør ikke noget, for tid er der masser af.

Sådan ser hverdagen ud i fremtiden, hvis du spørger Esther Michelsen Kjeldahl: 

Jeg drømmer om en verden, hvor samfundet er gennemsyret af omsorg, hvor vi dyrker jorden på en meget mere omsorgsfuld måde, drager omsorg for selv de mindste organismer, og hvor omsorg faktisk bare er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os“, siger hun. 

I klimaaktivistens forestilling varetager vi kun stillinger, der er allermest nødvendige for samfundet, såsom sygepleje. Det vil, ifølge Esther Michelsen Kjeldahl, føre til, at vi hver især arbejder meget mindre, end vi gør i dag.

Tør du drømme om fremtiden?

En verden uden fossile brændsler og økonomisk vækst

Der er to ting, som Esther Michelsen Kjeldahl mener, er det absolut vigtigste for en lysere fremtid; nemlig at stoppe brugen af fossile brændsler og droppe den kapitalistiske tankegang: 

For at vi kan udfase fossile brændsler, så skal vi væk fra økonomisk vækst. Lige nu er målet i samfundet, at økonomien skal blive ved med at vokse, og for at holde økonomien kørende, så skal vi bruge mere og mere energi. Derfor er det umuligt at fortrænge fossile brændsler, så længe vi prioriterer økonomisk vækst, så der skal faktisk ske en total revolution, hvor samfundet vendes på hovedet“, siger hun. 

Hun vil gerne væk fra de økonomiske modeller, som vores nuværende samfund er bygget op omkring og skabe en ny diskurs i samfundet: 

Lige nu har Finansministeriet nogle regnemodeller, der udspringer fra den neoklassiske skole, og de bestemmer det meste i vores samfund, fordi politikerne agerer efter dem, men der er mange måder at forstå økonomi på, og vi skal hurtigst muligt væk fra de nuværende forståelser“, siger hun. 

Esther Michelsen Kjeldahl mener ikke, at vi kan løse andre samfundsproblemer, før vi kommer af med fossile brændsler og økonomisk vækst: 

Alle samfundets problemer bliver kun forværret med den nuværende model, og det eneste vi kan gøre er at brandslukke, hvis vi ikke får løst de to grundlæggende problematikker med økonomi og fossile brændsler først“, siger hun.

Vi skal drømme med hinanden

Klimaaktivisten tror fuldt og fast på, at vi kan få en bedre verden i fremtiden, men det kræver at alle er med: 

En afgørende faktor er, at vi tør lytte til vores drømme om en bæredygtig verden, og tro på, at vi kan få det, i stedet for at tænke, at det er urealistisk. Vi har ofte fået fortalt, at der ikke er noget alternativ til den verden, vi har i dag, men det er mindst lige så urealistisk at fortsætte, som vi plejer“, siger hun. 

Hun mener, at vi bliver nødt til at dele vores drømme med hinanden, for at vi kan udvikle dem, og få kastet lys på de blind spots, vi hver især har. Ifølge Esther Michelsen Kjeldahl er det vejen mod at skabe reel handling.