Nyheder

Genbrugelig emballage er op til 85% mere klimavenlig end engangsemballage, fastslår rapport

Genbrugelige emballager såsom flasker, kasser og glas udleder langt mindre CO2 end deres modstykker – engangsemballagen – , som vi smider i skraldespanden eller til genanvendelse efter et enkelt brug. Det viser en ny undersøgelse af Zero Waste-alliancen og Reloop, som er udført i samarbejde med University of Utrecht.

Analysen Reusable vs Single-Use Packaging: A Review of Environmental Impact sammenligner 32 livscyklusanalyser (LCA’er) af 11 forskellige typer emballager og undersøger deres miljøpåvirkning på forskellige stadier af emballagernes levetid. Dette inkluderer bl.a. forhold som produktion, transport, antal gange produktet kan genbruges samt bortskaffelse af produktet.

Blandt de vigtigste resultater har det vist sig, at:

  • Genbrugelige glasflasker udleder 85% mindre CO2 end en engangsflaske af glas, 75% mindre CO2 end en engangsplastikflaske (PET), OG 57% mindre CO2 end aluminiumsdåser.
  • En genbrugelig plastikkasse udleder 88% mindre CO2 end en engangspapkasse, 64% mindre CO2 end en kasse fremstillet af en sammenblanding af materialer, og 5% mindre CO2 end en trækasse.
  • måden, som emballagen transporteres, herunder afstande og transportform, har størst indflydelse på emballagens miljøpåvirkning.

Undersøgelsen peger også på de væsentligste tiltag for at optimere bæredygtigheden på genbrugelig emballage. Dette inkluderer standardisering af emballagen, implementering af pantsystemer og ændringer i måden, hvorpå emballagen transporteres. Alt dette kan tilsammen nedbringe CO2-emissionen på genbrugelig emballage.

Vi har engang haft rengøring og påfyldning af genbrugsflasker i Danmark, så vi kender systemet, og det skal vi tilbage til. Den nye viden bør tages med i implementering af det udvidede producentansvar på engangsprodukter i Danmark, der skal realisere formålet i EU’s engangsplastikdirektiv og emballagedirektiv; Nemlig at sikre reduktion i brugen af engangsemballager og fremme genbrugelige alternativer for at opnå de største miljø- og klimamæssige gevinster.

Anne Aittomaki, Strategisk direktør i Plastic Change