Fjord_ClaudiaSick.jpg

Plastfri Roskilde Fjord

OBS: For tilmelding til Debatmøde om plastik ved Roskilde Fjord 12. oktober - se længere nede på siden under "Aktiviteter og resultater i projektet".

 

Projekt Plastfri Roskilde Fjord er en del af Plastfrit Hav - et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Med den nye nationalpark ’Skjoldungernes Land’ fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan et naturligt økosystem undersøges i detaljer for plastikforurening, og på hvordan lokale aktører kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening i fremtiden.

 

Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer. Det analyseres, om der foregår transport af plastik i fødekæden, og hvad effekterne er i det lokale økosystem. Et lokalt renseanlæg analyseres for udslip, både i spildevandet og slammet, og det testes hvor effektivt membranteknologi kan rense spildevandet yderligere for mikroplastik. Kilderne og årsagerne kortlægges, og de lokale borgere involveres i en proces, der skal sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik.

Sideløbende er udviklet et tværfagligt undervisningsmateriale til gymnasier i samarbejde med lokale gymnasier, Gyldendal og Alphafilm, som skal styrke det lokale engagement.

 

 

Projektleder:

Claudia Sick

cs@plasticchange.org

Tlf. 40 53 25 69

En flot række af samarbejdspartnere er gået sammen om det meget ambitiøse projekt i Roskilde Fjord. Se med her hvordan alle bidrager med vigtig viden om, hvordan vi kommer hele vejen rundt om problemet med plastik.

 

Primære samarbejdspartnere med Plastic Change i projektet er Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, EnviDan, Bjergmarken Renseanlæg (FORS A/S), Nationalmuseet, Nationalpark Skjoldungernes Land samt en række lokale aktører, foreninger og borgere ved fjorden.

Borgerne er med til at skabe løsninger

Projekt Plastfri Roskilde Fjord har i starten af 2017 afholdt sin første af flere workshops for lokale borgere, hvor der med professionel facilitering diskuteres og iværksættes konkrete tiltag mod forureningen i fjorden. De konkrete temaer, defineret på den første workshop af borgerne selv, og som lokale arbejdsgrupper arbejder videre med er:

 

Bor du omkring fjorden og vil du være med til at gøre en forskel og deltage i arbejdet for løsninger mod plastikforurening? Så kontakt projektlederen for mere info.

 

Meld dig også ind i facebook-gruppen for det lokale netværk i projekt Plastfri Roskilde Fjord og følg på den måde med i projektet.

 

 

 

Aktiviteter og resultater i projektet

12. oktober 2017 kl. 19 afholdes Debatmøde om plastik ved og i Roskilde Fjord - for borgere og lokalpolitikere.

TILMELDING HER: For borgere | For lokalpolitikere

 

1. juni 2017 blev afholdt Temaaften for borgere: Plastikforurening og Roskilde Fjord.

Se invitationen, ekspertpanelet, referatet og ekspertoplæggene fra Temaaftenen.

 

I december 2016 havde projektet besøg af Miljøudvalget fra Grønlands Selvstyre, der ville høre mere om projektet og inspireres i deres eget arbejde i Grønland. Læs mere om besøget her.

Aarhus Universitet på Risø er samarbejdspartner i projekt Plastfri Roskilde Fjord. Seniorforsker Jakob Strand tager os med ud i fjorden og viser, hvordan der tages prøver af mikroplastik i vandet, sedimentet og muslinger.

Artikler og presse

Interne artikler

 

Grønland søger inspiration hos Plastic Change - 13. december 2016

Lokalaviser

 

Plastik skal bekæmpes i fjorden - Frederikssund Lokalavis, 19. januar 2016

Stor begejstring over plastik på stranden - Dagbladet Roskilde, 7. april 2016

Plast i havet i fokus til Blå-flag hejsning - Dagbladet Roskilde, 2. juni 2016

Borgermøder om plastik i Roskilde Fjord - Lejre Lokalavis, 30. august 2016

Nu skal dit spildevand filtreres for mikroplastik - Dagbladet Roskilde, 30. september 2016

Nu med filter - Paperboy, 4. oktober 2016

Borgermøder om plastikforurening - Hornsherred Lokalavis, 24. januar 2017

Borgere inviteres til at finde løsninger på plastikforurening i Roskilde Fjord - Paperboy, 24. januar 2017

To borgermøder om plastikforurening - Lejre Lokalavis, 25. januar 2017

Bekymrede borgere: Plastik er en trussel - Dagbladet Roskilde, 30. januar 2017

Magasiner og blade

 

Fritidsfiskerne hjælper i kampen for en plastikfri Roskilde Fjord - Danske Fritidsfiskere, Dansk Amatørfiskerforening, Februar 2017

Radio og tv

 

Videnskabens Verden: Hvad vi ikke ved om mikroplastik (Kristian Syberg, RUC) - P1, 22. marts 2017

Videnskabens Verden: Når slam og mikroplastik ender på markerne (Annemette Palmqvist, RUC) - P1, 29. marts 2017

Projekt Plastfri Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - Roskilde Dampradio, 9. maj 2017