Fjord_ClaudiaSick.jpg

Plastfri Roskilde Fjord

Projekt Plastfri Roskilde Fjord er en del af Plastfrit Hav - et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Med den nye nationalpark ’Skjoldungernes Land’ fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan et naturligt økosystem undersøges i detaljer for plastikforurening, og på hvordan lokale aktører kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening i fremtiden.

 

Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer. Det analyseres, om der foregår transport af plastik i fødekæden, og hvad effekterne er i det lokale økosystem. Et lokalt renseanlæg analyseres for udslip, både i spildevandet og slammet, og det testes hvor effektivt membranteknologi kan rense spildevandet yderligere for mikroplastik. Kilderne og årsagerne kortlægges, og de lokale borgere involveres i en proces, der skal sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik.

 

Sideløbende udvikles et tværfagligt undervisningsmateriale til gymnasier i samarbejde med lokale gymnasier, Gyldendal og Alphafilm, som skal styrke det lokale engagement.

 

Primære samarbejdspartnere med Plastic Change i projektet er: Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, EnviDan, Roskilde Forsyning/Bjergmarken Renseanlæg, Nationalmuseet, Nationalpark Skjoldungernes Land samt en række lokale aktører, foreninger og borgere ved fjorden.

 

Projektleder:

Claudia Sick

cs@plasticchange.org

 

En flot række af samarbejdspartnere er gået sammen om det meget ambitiøse projekt i Roskilde Fjord. Se med her hvordan alle bidrager med vigtig viden om, hvordan vi kommer hele vejen rundt om problemet med plastik.

 

Borgerne er med til at skabe løsninger

Projekt Plastfri Roskilde Fjord har i starten af 2017 afholdt sin første af flere workshops for lokale borgere, hvor der med professionel facilitering diskuteres og iværksættes konkrete tiltag mod forureningen i fjorden. De konkrete temaer, defineret på den første workshop af borgerne selv, og som lokale arbejdsgrupper arbejder videre med er:

 

Bor du omkring fjorden og vil du være med til at gøre en forskel og deltage i arbejdet for løsninger mod plastikforurening? Så kontakt projektlederen for mere info.

 

Meld dig også ind i facebook-gruppen for det lokale netværk i projekt Plastfri Roskilde Fjord og følg på den måde med i projektet.

 

 

 

Aktiviteter og resultater i projektet

D. 1. juni 2017 blev afholdt Temaaften for borgere: Plastikforurening og Roskilde Fjord.

Se invitationen, ekspertpanelet, referatet og ekspertoplæggene fra Temaaftenen.

Aarhus Universitet på Risø er samarbejdspartner i projekt Plastfri Roskilde Fjord. Seniorforsker Jakob Strand tager os med ud i fjorden og viser, hvordan der tages prøver af mikroplastik i vandet, sedimentet og muslinger.

Artikler og presse

Interne artikler

 

Grønland søger inspiration hos Plastic Change - 13. december 2016

I december 2016 havde projektet besøg af Miljøudvalget fra Grønlands Selvstyre, der ville høre mere om projektet og inspireres i deres eget arbejde i Grønland.

Lokalaviser

 

Plastik skal bekæmpes i fjorden - Frederikssund Lokalavis, 19. januar 2016

Stor begejstring over plastik på stranden - Dagbladet Roskilde, 7. april 2016

Plast i havet i fokus til Blå-flag hejsning - Dagbladet Roskilde, 2. juni 2016

Borgermøder om plastik i Roskilde Fjord - Lejre Lokalavis, 30. august 2016

Nu skal dit spildevand filtreres for mikroplastik - Dagbladet Roskilde, 30. september 2016

Nu med filter - Paperboy, 4. oktober 2016

Borgermøder om plastikforurening - Hornsherred Lokalavis, 24. januar 2017

Borgere inviteres til at finde løsninger på plastikforurening i Roskilde Fjord - Paperboy, 24. januar 2017

To borgermøder om plastikforurening - Lejre Lokalavis, 25. januar 2017

Bekymrede borgere: Plastik er en trussel - Dagbladet Roskilde, 30. januar 2017

Magasiner og blade

 

Fritidsfiskerne hjælper i kampen for en plastikfri Roskilde Fjord - Danske Fritidsfiskere, Dansk Amatørfiskerforening, Februar 2017

Radio og tv

 

Videnskabens Verden: Hvad vi ikke ved om mikroplastik (Kristian Syberg, RUC) - P1, 22. marts 2017

Videnskabens Verden: Når slam og mikroplastik ender på markerne (Annemette Palmqvist, RUC) - P1, 29. marts 2017

Projekt Plastfri Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - Roskilde Dampradio, 9. maj 2017