Nyheder

EU vil sætte hårdere ind overfor problemet med mikroplastik

Europa-Parlamentet vil ifølge ny rapport sætte hårdere ind i kampen mod forureningen med mikroplastik, der kan være til fare for både miljø og sundhed, også i Danmark.

I marts 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen en ny handleplan for cirkulær økonomi, der har til formål at gøre vores økonomi egnet til en grøn fremtid, styrke vores konkurrenceevne og samtidig beskytte miljøet og give forbrugerne nye rettigheder. Nu har Europa-Parlamentets miljøudvalg godkendt en rapport, hvor de hilser Europa-Kommissionens handleplan velkommen.

Europa-Parlamentets miljøudvalg understreger i forbindelse med rapporten, bl.a., at vi bliver nødt til at gøre noget for at stoppe forurening med mikroplastik, da der er en tiltagende bekymring for, at mikroplastik kan påvirke både miljøet og vores sundhed negativt.

Mikroplastik er overalt – det skal der laves om på

Europa-Parlamentet mener, at vi bør udfase bevidst tilsat mikroplastik, som det f.eks. er tilfældet i nogle kosmetiske produkter, vaskemidler, hygiejnebind og bleer. Parlamentet påpeger også, at vi bør ved vedtage regulering, der reducerer udslip af mikroplastik ved dets kilde. Her taler man ofte om plastik-pellets, som er de små plastikkugler, der bruges til fremstilling af alle former for plastikprodukter, og som ofte spildes ud i naturen under bl.a. produktion, transport og omlastning. Derudover anbefaler Parlamentet at ændre designkravene til større plastikprodukter, så der udledes mindre mikroplastik ved slid.

Også i Danmark flyder vores natur med de små plastik-pellets efter udslip fra plastikproducenterne, og det er en umulig opgave at rydde de små pellets op, der kan ligge meget spredt f.eks. på landjorden, i vandløb og i havet samt indtages af dyr, der forveksler de små stykker af plastik med mad. Derfor er det også vigtigt for os i Danmark, at der sættes hårdere ind overfor mikroplastik-problematikken.

Lovgivning skal hjælpe os med at bekæmpe forurening med mikroplastik

Europa-Parlamentet går med den nye rapport en del længere, end kommissionen hidtil har gjort, når det kommer til mikroplastik, hvilket er positivt.

Mikroplastik er en alvorlig trussel mod miljøet og vores sundhed, og vi bliver derfor nødt til at tage flere lovgivningsmæssige tiltag på samme tid for at tackle det. Derfor er det vigtigt, at vi gør det forbudt at tilføje mikroplastik til produkter, da det er helt unødvendigt og på den måde en lavthængende frugt i kampen mod forurening med mikroplastik. Derudover er det også vigtigt, at der indføres obligatorisk ”best practice”-håndtering af plastik-pellets igennem hele plastik-værdikæden, og at vi laver bindende lovgivning, der henvender sig mod produkter, som vi ved, udleder meget mikroplastik, som f.eks. bildæk og syntetiske fibre.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change

I Plastic Change arbejder vi tæt sammen med Rethink Plastic, som er en alliance af førende europæiske NGO’er, der arbejder for at reducere plastikforureningen med cirkulær økonomi som løsningen. Sammen med Rethink Plastic-alliancen støtter vi i Plastic Change Europa-Parlamentets miljøudvalgs beslutning om at sætte hårdere ind overfor mikroplastik, da det er et nødvendigt led i at tackle plastikkrisen.