Artikler

Danske plastproducenter spilder plastik i naturen

En række tilfældige stikprøver foretaget af Plastic Change i nærheden af danske virksomheder, der laver plastikprodukter, har vist, at der i naturen flyder med det plastikgranulat – pellets – der udgør råstoffet til plastikproduktionen.

Plastic Change har fundet pellets både i søer og i græsset tæt ved seks ud af syv virksomheder og ét omlastningssted, selv nogle af dem, der er med i den frivillige ordning ’Operation Clean Sweep’, hvor man forpligter sig til en ekstra indsats for ikke at tabe plastikråvaren i naturen. Stikprøverne blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport, bestilt af Fauna & Flora International, om tab af plastikpellets til miljøet i Danmark (Tackling sources of Marine Plastic Pollution through effective corporate engagement – the Danish case of legislation and authority audit on plastic pellet loss).

”Det kommer helt ærligt bag på os, at så mange virksomheder tilsyneladende ikke har styr på deres råvarer, især nu, hvor der ellers er kommet så meget fokus på plastikforurening. Plastproducenterne har så travlt med, at det er forbrugerne, der ikke kan ramme skraldespanden. Men det her viser, at industrien bør feje for egen dør,” udtaler Henrik Beha Pedersen.

Havner i maven på dyr

Som den næststørste direkte kilde til mikroplastisk forurening til havet, slipper plastik pellets i milliardvis ud i verdens oceaner. Det sker bl.a. ved på- og aflæsning og transport rundt på en virksomhed. Det kan også slippe ud i miljøet, hvis der ikke er styr på opbevaringen af materialet, og der f.eks. går hul på sække eller beholdere. De små pellets bliver ført med vind eller regnvand ud fra virksomheden og ud i miljøet, eller bliver skyllet ud i kloakudløb, som ikke er sikret mod udslip.

De små pellets, som Plastic Change ofte støder på ved strandrensninger i Danmark, er et problem i naturen, hvor dyr forveksler dem med mad. Forskere finder jævnligt pellets i maverne på fugle og fisk. Og hvis de små plastpartikler sætter sig fast i mave-tarm system og blokerer, kan dyrene få en falsk mæthedsfornemmelse, og de kan dø af sult.

Plastik forurening i Danmark - Industrispild - Plastic Change
FOTO AF PLASTIC CHANGE / IB NIELSEN – BØRSMOSE STRAND

Guidelines skal dække forsyningskæden

Disse seneste resultater fra Danmark gør det klart, at pellets lækker ind i miljøet fra en række virksomheder i hele forsyningskæden, da der ikke er nogen primære producenter i landet.

fastslår Elisabeth Whitebread, Programleder, Marine Plastics, Fauna & Flora International, der siden 2009 har arbejdet med mikroplastik-problemer i samarbejde med virksomheder verden over.

”Vi anbefaler, at plastindustrien vedtager en forsyningskæde tilgang til at håndtere pellet tab, der retter sig imod adfærd hos alle, der fremstiller, håndterer eller transporterer pellets. Ikke alene vil dette dramatisk reducere marine plastforurening, det kan også gavne virksomheder ved at forbedre produktionseffektiviteten. Vi ville være glade for at tilbyde støtte til enhver virksomhed, der søger at gøre denne positive forandring. “

Guidelines kunne bl.a. omfatte, at virksomhederne skal opbevare materialet i stærke beholdere, at disse står forsvarligt og smart i forhold til transport, og at kloakudløb er sikret mod udslip ved hjælp af f.eks. filtre. Desuden bør der føres løbende tilsyn, så spild hurtigt bliver opdaget, eventuelle procedurer kan blive ændret, og materiel skal repareres eller forbedres.

Fælles ansvar

”Vi har et glimrende samarbejde med Plastindustriens brancheforening, hvor vi gør opmærksom på at plastik ikke må ende i havet. Vi forventer at branchen og dens medlemmer kigger indad og tager deres del af ansvaret. Vi skal alle bidrage til at plastik ikke ender i havet –  borgerne, politikerne og selvfølgelig også den industri, der i hverdagen håndterer råmaterialerne til diverse plastikprodukter”, siger Henrik Beha Pedersen.

Kommunerne har pligt til at føre miljøtilsyn med virksomhede for at sikre, at de lever op til gældende regler. Udfordringen med plastik, herunder plastik råmateriale, er at det ikke falder fuldstændigt klart inden for den danske lovgivning omkring de råstoffer, som det er forbudt at slippe ud i miljøet.

Supplychain_nurdlehunt.org
FOTO AF FIDRA – The Great Nurdle Hunt

Umuligt at rydde op

Det er næsten umuligt at rydde op efter udslip af mikroplastik i naturen af den simple årsag, at det er så småt, og de små partikler kan ligge meget spredt i miljøet – på landjorden, i søer, åer og fjorde, og i forskellige dyr.
Når det er sagt, og der er opdaget udslip, er det selvfølgelig altid nødvendigt at gøre, hvad man kan, for at rydde det op. Jo hurtigere udslippet opdages, jo nemmere vil det være at rydde op.

Se flere billeder her: