Nyheder

Tysk lovgivning: alle får mulighed for at vælge genbrugelig takeaway-emballage

Ny lovgivning i Tyskland betyder, at vores tyske naboer fra 2023 altid får muligheden for at vælge genbrugsemballage, når de køber takeaway eller skal have en kaffe med på farten. I Plastic Change håber vi, at Danmark vil følge trop med lignende lovgivning.

Den tyske forbundsregering har for nylig godkendt en ændring i den tyske emballagelovgivning, der betyder, at alle restauranter, bistroer og cafeer fra 2023 skal udbyde genbrugelige beholdere til to-go-kaffe og takeaway-mad.

Den nye ændring i lovgivningen indebærer, at det genbrugelige alternativ ikke må være dyrere end at modtage produktet i engangsemballage. Derudover skal der tilbydes genbrugelige kopper til alle størrelser af to-go-drikkevarer. Dermed tages der i det nye tiltag højde for faktorer, der forhåbentlig betyder, at det genbrugelige alternativ i fremtiden vil blive førstevalget, når de tyske forbrugere skal have en kaffe med på farten.

Læs også: Kaffe to-go or no-go

Hos Plastic Change er vi meget begejstrede for den nye lovgivning i Tyskland, da det netop er genbrugsløsninger, der skal fokus på, hvis vi skal nedbringe de store affaldsmængder betydeligt og forebygge den stadigt stigende plastikforurening.

Læs også: Fremtiden kalder på genbrug, hvis vi skal løse plastikkrisen

Danmark bør følge Tysklands eksempel og gøre det nemmere at vælge bæredygtigt

Med den nye ændring i lovgivningen sætter Tyskland et vigtigt et eksempel, som Danmark og andre lande i Europa bør følge.

Det sker alt for ofte, at diskussionerne om lovgivning på plastikområdet bliver skubbet videre til EU, uden at vi i de enkelte lande selv tager affære ved at indføre tiltag, der kan reducere plastikforureningen. Det er naturligvis vigtigt, at der på EU-plan lovgives om tiltag, som alle medlemslandene skal følge, men det udelukker ikke, at vi i Danmark kan gå forrest og lave bæredygtig lovgiving på området.

Med den nye ændring i Tysklands emballagelovgivning tager tyskerne affære og går forrest i et forsøg på at nedbringe de store affaldsmængder fra engangsemballage, som en stor del af det plastik, der hvert år produceres, bliver brugt til.

I Danmark er vi blandt de førende i verden til at producere affald, og hos Plastic Change ser vi gerne, at vi i Danmark laver lignende lovgivning på takeaway-området, så vi reducerer engangsbrug og fremmer et marked for genbrugsemballage. Vi har behov for et marked, hvor forbrugeren nemt kan tilvælge en genbrugsemballage til fordel for klima og miljø.

Læs også: reCIRCLE: Genbrugelig takeaway-emballage