Nyheder

Skrappere regler for legetøj på vej fra EU

På trods af, at der siden 2009 har været specifikke EU-regler for legetøj, findes der stadig både farligt og sundhedsskadeligt legetøj på det europæiske marked. Det slår EU fast i sit forslag til en styrkelse af den fælles europæiske lovgivning for legetøj, som er på vej til at blive endeligt vedtaget.

At de nuværende regler for legetøj ikke i tilstrækkelig grad lever op til deres formål om at beskytte børn mod farligt og sundhedsskadeligt legetøj, har Plastic Change også tidligere gjort opmærksom på.

-Vi ser frem til, at der kommer nye regler, som bl.a. skærper kravene til indholdet af skadelig kemi i legetøj. Børn er en særligt sårbar gruppe ift. skadelig kemi. Derfor er det bekymrende, at den eksisterende lovgivning er så vag. Det betyder, at børn stadig i alt for høj grad udsættes for stoffer, som kan gøre dem syge, give udviklingsforstyrrelser eller gøre det svært for dem at få børn senere i livet, siger Malene Høj Mortensen, politisk chef i Plastic Change.

Et stort flertal i EU-Parlamentet godkendte i marts 2024 EU Kommissionens forslag til en ny lovgivning, der omdanner det eksisterende direktiv til en forordning og skærper reglerne for legetøj på en række punkter.

Flere skadelige stoffer bliver forbudt

Derfor kan vi se frem til en væsentlig bedre beskyttelse af børn, når det kommer til skadelig kemi i legetøj. Bl.a. bliver dokumenteret hormonforstyrrende og mistænkt hormonforstyrrende stoffer tilføjet til det eksisterende forbud mod kræftfremkaldende stoffer, mutagener og stoffer, der kan skade fertiliteten. Også stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner i luftvejene og stoffer, der kan have skadelige effekter på bestemte organer, vil blive forbudt. 

Læs også: Plastik kan skade børns hjerner

De stærkt skadelige PFAS-stoffer ser også ud til at blive forbudt i legetøj med begrundelsen, at de kan forstyrre børns hormoner, deres kognitive udvikling og generelt påvirke deres helbred.

Ligeledes lægges der op til et forbud mod at bruge Bisphenol A, som er et udbredt skadeligt stof i bl.a. plastiklegetøj. Det er veldokumenteret, at BPA er både stærkt hormonforstyrrende og kan skade reproduktionsevnen. 

-Desværre er det et ofte anvendt greb fra industrien at skifte fra BPA til andre bisphenoler, når BPA bliver forbudt, og det er ikke dokumenteret, at andre bisphenoler er mindre skadelige. Forbuddet burde derfor gælde alle bisphenoler, da de fleste af disse stort set har de samme egenskaber, men bare ikke er dokumenteret i samme grad som BPA. EU-parlamentet har også ønsket at forbuddet gælder alle bisphenoler, og vi håber, at et bredere forbud bliver en del af den endelige lovgivning, siger Malene Høj Mortensen.

Børn i alle aldre bliver omfattet af kemi-regler

I dag er det sådan, at der er specifikke regler for legetøj til børn fra 0-3 år og andre regler for legetøj til børn over 3 år. Bl.a. er der strengere krav til, at der ikke må være skadelige stoffer i legetøj til børn på 0-3 år, fordi de vurderes at være allermest modtagelige for de skadelige effekter af kemi. 

Læs også: Legetøj af sort genanvendt plastik kan udgøre en alvorlig trussel mod børns sundhed

Denne grænse ophæves nu, så reglerne for skadelige kemi gælder legetøj til alle aldre:

– Legetøj er legetøj, og det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt for alle børn at lege med. Faktum er jo, at børn har mindre søskende, som ofte vil være i kontakt med de store søskendes legetøj, og i øvrigt er det på ingen måde dokumenteret, at de pågældende skadelige stoffer ikke skader børn over 3 år – tværtimod. Derfor er det meget fornuftigt, at aldersgrænsen ophæves, siger Malene Høj Mortensen.

Lang tid før reglerne træder i kraft

Forslaget til den nye legetøjsforordning forventes at blive formelt godkendt i EU’s Ministerråd i løbet af de næste måneder, men kan ikke nå at blive endeligt vedtaget inden EU-valget i juni. Den endelige vedtagelse af forordningen vil derfor først ske, når det nye EU-Parlament er valgt. Herefter vil de såkaldte trilogforhandlinger mellem Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen finde sted, hvorefter forslaget forhåbentlig bliver endeligt vedtaget i starten af 2025. 

Som det ser ud nu, er der dog indlagt lange overgangsperioder for erhvervet til at omstille sig, og de ser desværre ud til at blive endnu længere end i det oprindelige forslag. 

– Det er en ærgerlig tendens, vi har set i flere af EU’s grønne lovgivningstiltag, at man vælger at give industrien utroligt lang tid til at leve op til reglerne. Der skal naturligvis være rimelighed i det, men det giver ikke mening, at der i nogle tilfælde kan gå mere end et årti, før vi ser effekten af noget lovgivning, der skal beskytte både forbrugerne og miljøet, siger Malene Høj Mortensen.

 Læs også: Høringssvar, Revision af Legetøjsdirektivet

Eksterne kilder:
European Commission: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC