Nyheder

Plastik kan skade børns hjerner

Vores samfund er fyldt med plastik, og desværre indeholder meget plastik kemikalier, der er til fare for både miljø og mennesker. Nu advarer eksperter om en sammenhæng mellem ftalater og langvarig skade på neuroudviklingen hos fostre, spædbørn og børn.

Uanset hvor vi kigger hen, er dét der: plastik. I vores mademballage, i vores tøj, i vores bygninger, og mange andre steder. Hvad der dog ikke er så let at se for øjet, er den cocktail af farlige kemikalier, som er i plastikken.

Ftalater er nogle af de typer af kemikalier, der kan findes i plastik, som kan have negative konsekvenser for både miljø og mennesker.

Ftalater er at finde alle steder. Det er specielt bekymrende, da kemikalierne kan være forbundet med flere sundhedsmæssige problemer som overvægt hos børn, kræft og fertilitetsproblemer. Og nu advarer en gruppe forskere og sundhedsprofessionelle om, at ftalater kan skade udviklingen af børns hjerner.

Læs også: Forskere er enige: Kemikalier i vores fødevareemballage forurener vores mad og udgør en sundhedsfare

Fostres eksponering for ftalater kan medføre alvorlige neurologiske udfordringer som eksempelvis ADHD

Den nye rapport fokuserer specifikt på forbindelsen mellem ftalat-eksponering og langvarig neuroudviklingsskade hos fostre, spædbørn og børn, hvor de inddrager data fra flere forskellige studier.

Rapporten inddrager en række neurologiske udfordringer i forbindelse med forstres eksponering for ftalater. Heraf er nogle af de stærkeste forbindelser fundet mellem eksponeringen for ftalater og hyperaktivitet, emotionel reaktivitet og ADHD. Derudover er der, blandt andet, også fundet en sammenhæng mellem ftalat-eksponering og dårligere arbejdshukommelse og intelligens.

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside

Farlige kemikalier i plastik bør forbydes

Eksperterne opfordrer til at fjerne de skadelige ftalater fra forbrugerprodukter, der bidrager til eksponering hos gravide kvinder, kvinder i den reproduktive alder, spædbørn og børn.

Denne rapport er især henvendt til USA, og der opfordres til, at politiske instanser i landet reagerer hurtigt ift. at eliminere brugen af ftalater. Derudover understreges det, at de enkelte delstater ikke bør vente på, at regeringen tager affære, da delstaternes ageren kan sætte skub i tingene på føderalt plan.

Læs også: McDonald’s tager et vigtigt skridt mod at fjerne farlig kemi fra sine fødevareemballager

Til trods for at vi har lovgivning på området i Danmark og EU, specielt når det kommer til børn, så har vi også her problemer med farlige kemikalier i vores plastikprodukter. Det har et studie fra 2020 bl.a. været med til at understrege. Her blev der fundet farlige kemikalier, der forbindes med fødevareemballage, i kroppen. Derudover er der også områder i lovgivningen, der kan forbedres. Først og fremmest er det svært, at få stoffer helt forbudt, og ydermere er der ofte ikke nultolerance for stofferne. Man arbejder derimod med maksimumgrænser for, hvor meget af ftalaterne produkterne må indeholde ift. vægtprocent. Dette er også tilfældet i både dansk og europæisk lovgivning om ftalater i legetøj og småbørnsartikler.

I Plastic Change arbejder vi for at få skadelig kemi ud af vores forbrugerprodukter, og at det kun er produkter, der hverken er til skade for miljø, dyr eller os mennesker, som i fremtiden ser dagens lys.