Nyheder

McDonald’s tager et vigtigt skridt mod at fjerne farlig kemi fra sine fødevareemballager

Den 13. januar offentliggjorde McDonald’s en ny global bæredygtig emballageforpligtelse, der forbyder brugen af de giftige per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i kædens emballage inden 2025. McDonald’s har tidligere fjernet BPA, BPS og ftalat fra sine emballager.

Forbuddet kommer som følge af en amerikansk kampagne, der er anført af den amerikanske Mind The Store Campaign og deres partnere i hele USA, hvis testresultater viste brug af PFAS i fastfood-kædens Big Mac-emballage.

McDonald’s har med dette forbud taget et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at udvise større ansvar for sine produkter. Hos Plastic Change håber vi, at McDonald’s, som verdens største fastfood-kæde, kan inspirere andre virksomheder til at følge trop og udfase farlige kemikalier i deres produkter og emballager.

I Danmark har brugen af PFAS i fødevarekontaktmaterialer af papir og pap været forbudt siden 1. juli 2020. På EU-plan er enkelte PFAS lige nu reguleret, og flere lande, inkl. Danmark, arbejder på at fremsætte et begrænsningsforslag på alle PFAS i EU, der er planlagt til at kunne træde i kraft i 2025. Så selvom McDonald’s altså har skullet forholde sig til forskellige forbud mod PFAS på flere af sine markeder, er det positivt, at takeaway-kæden nu melder ud, at de globalt vil udfase de skadelige PFAS i deres emballager.

Hvad er PFAS?

PFAS er en forkortelse for per- og polyfluoralkylstoffer (på dansk ofte omtalt som ’fluorerede stoffer’), der dækker over i alt 4.730 menneskeskabte kemikalier.

Blandt en gruppe af PFAS findes forskellige plastiktyper (eller PFAS-stoffer, der bruges til fremstilling af plastik), hvor nogle af disse kan findes i form af film, der bruges til vand- og fedtafvisende belægning af forskellige produkter, eksempelvis fødevareemballage.

Stoffernes kemiske opbygning og forbindelse med fluor gør dem svært-nedbrydelige og betyder, at de ophober sig i miljøet, hvis de udledes hertil – og i dyr og mennesker, der kommer i kontakt med stofferne. Der er en lang række dokumenterede sundhedsskadelige effekter af PFAS, for eksempel: lavere fødselsvægt og –størrelse, forstyrrelse af hormonsystemet og forsinket pubertet, sygdom i skjoldbruskkirtlen, leverskader og nyre- og testikelkræft.

Helt væk fra engangsbrug

Hvis vi skal komme plastikkrisen til livs, er det dog ikke nok at eliminere farlige kemikalier, og lade produkter og emballager forblive til engangsbrug. Vi er nødt til at bevæge os væk fra engangsbrug og hen imod en cirkulær økonomi, hvor reduktion og genbrug af plastik er i højsædet.

Læs også: Fremtiden kalder på genbrug, hvis vi skal løse plastikkrisen

Derfor ser vi i Plastic Change positivt på, at McDonald’s ifølge deres bæredygtighedsstrategi vil arbejde yderligere hen imod en eliminering af engangsemballage ved bl.a. at introducere genbrugsløsninger. I den forbindelse vil kæden i år påbegynde et pilotforsøg med genbrugskopper til varme drikke i udvalgte restauranter i Storbritannien.

Læs også: Engangskopper afgiver mikroplastik og skadelige stoffer i varmt vand

Vi kan glæde os over, at McDonald’s og flere andre virksomheder begynder at lave pilotforsøg med genbrugssystemer på deres emballage, der giver virksomhederne langt større kontrol med emballagen gennem hele dens livscyklus. Forhåbentlig følger flere virksomheder trop, så der kan ske en markant reduktion i de affaldsmængder, der bliver skabt i fast food- og take away-branchen.

Vil du vide mere om PFAS og risikoen ved at bruge dem? Så kan du overveje at se filmen Dark Waters fra 2019, der er baseret på virkelige hændelser. Historien er en dramatisering af Robert Billots retssag mod kemivirksomheden DuPont, efter at den bevidst har forurenet lokale borgeres drikkevand med PFAS.