Nyheder

Forskere er enige: Kemikalier i vores fødevareemballage forurener vores mad og udgør en sundhedsfare

Organisationer over hele kloden – der alle er en del af UNWRAPPED-projektet, der fokuserer på fødevarer, fødevareemballage og skadelige kemikalier – støttes nu af det videnskabelige samfund med at rejse alvorlige bekymringer om brugen af kemikalier i fødevareemballage. I dag offentliggøres nemlig en videnskabelig konsensuserklæring  ‘Impact of Food Packaging Chemicals on Human Health’, ledet af Food Packaging Forum, og som er baseret på mere end 1000 peer-reviewed undersøgelser om emnet, i tidsskriftet Environmental Health. Heri belyser forskere effekterne af kemikalier fra fødevarekontaktemballage på menneskers helbred. Fødevareemballager, der består af både plastik, papir og karton.

Som en reaktion på og med opbakning fra, denne forskningsbaserede konsensuserklæring har UNWRAPPED-organisationerne i dag offentliggjort en fælles bekymringserklæring, ‘A Declaration of Concern and Call to Action Regarding Plastics, Packaging, and Human Health’, med opråb til beslutningstagere og industri at tage (skadelige) kemikalier i emballage alvorligt og ty til handling.

Konsensuserklæringen udtrykker klart at:

  • Cirka 12.000 forskellige typer kemikalier bruges i emballage og andre former for fødevarekontaktmaterialer
  • Kemikalier migrerer fra emballagen og ind i mad og drikke
  • Flere af disse kemikalier er farlige for menneskers helbred: eksponering af disse kemikalier kan føre til kræft, hjertesygdom, inflammatorisk tarmsygdom, kronisk inflammatorisk ledsygdom (reumatoid arthritis), genotoksicitet, kroniske sygdomme (såsom åreforkalkning, diabetes, hjerte-kar-sygdomme) og autoimmune sygdomme
  • Flere af disse kemikalier testes aldrig for effekter på menneskers helbred
  • For de fleste af disse kemikalier fremgår deres tilstedeværelse i emballagen ikke

Desuden viser forskningen af mange af disse kemikalier, inklusive ftalater, bisphenoler og PFA’er, bruges i engangsemballage, lavet af plastik, men også papir og karton.

Forbrugeren oplyses ikke om kemikalier

Manglen på oplysninger fra emballageproducenterne om kemikalier, der er brugt i emballagerne, betyder, at risikoen forbundet med brugen af ​​disse emballager ikke kan vurderes. Forbrugerne holdes hen i mørke omkring kemikalier i deres emballager, ligesom affaldssektoren også er uvidende om de kemikalier, der findes i de emballager de behandler, og som muligvis genanvendes i andre produkter.

Derfor underskriver mere end 160 organisationer verden over bekymringserklæringen og opfordrer beslutningstagerne og industri til at beskytte folkesundheden og miljøet ved at:

  • Sørge for, at alle kemikalier, der anvendes i fødevareemballage, er fuldt sporbare og offentliggjort
  • Fjerne alle skadelige kemikalier i fødevareemballage og sørge for at de ikke bliver erstattet med andre skadelige kemikalier
  • Sikre politiske indsatser, der understøtter en overgang fra engangsemballage, der indeholder skadelige kemikalier til genbrugs- og påfydningsemballage, der er fri for skadelig kemi

I Europa er den nuværende EU-lovgivning om FCM *, dvs. Food Contact Materials, beregnet til at beskytte forbrugernes sundhed og interesser, men er tydeligt mislykket med det formål. Europa-Parlamentet opfordrede indtrængende Europa-Kommissionen til at revidere de nuværende lovgivningsmæssige rammer **. Især er der hverken gennemsigtighed eller sporbarhed af kemikalier i FCM, og kemikalier, der er identificeret som skadelige i henhold til andre EU-regler, såsom REACH, må stadig bruges i FCM. Den aktuelle vurdering er utilstrækkelig og tager ikke højde for blandingseffekten knyttet til forskellige man er eksponeret for ***.

Det er uacceptabelt at der ikke er styr på og transparens omkring de kemikalier der bruges i fødevarekontaktemballage. Den nuværende EU lovgivning på området er forældet, utilstrækkelig og tillader kendte farlige kemikalier i fødevareemballage og det skal der laves om på. Den Europæiske Union skal reformere sin lovgivningsmæssige ramme for fødevarekontaktmaterialer

udtaler Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change

Bekymringserklæringen vil forblive åben så flere organisationer og videnskabelige institutioner kan underskrive den, for at sikre, at beslutningstagere og industrien begynder at handle for at beskytte folkesundheden og miljøet.

Læs hele bekymringserklæringen der er underskrevet af 160+ organisationer verden over her.  Læs også om kemikalier i plastikfødevareemballage i artiklen: Plast er en cocktail af kemikalier.

* Food Contact Materials (FCM) fødevarekontaktmaterialer henviser til en lang række materialer og artikler, der er i kontakt med mad fra gård til gaffel, såsom opbevaringscontainere, fabriksudstyr, mad.
** Europa-Parlamentets beslutning d.18. april 2019 om en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (2019/2683(RSP)): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0441_EN.pdfEuropa-Parlamentets beslutning d. 15. januar 2020 om den Europæiske Grønne Aftale (2019/2956(RSP)): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.pdf.
*** De 5 centrale principper for en ny EU-lovgivning om FCM: https://chemtrust.org/wp-content/uploads/KP-sign-on-document-word-sept-19.pdf.