Formidling

Dyr lider under plastikforureningen 

Plastikforurening ser ikke bare grimt ud, det går også ud over de dyr, der lever i det fri. Ifølge FN, dør omkring 100.000 havpattedyr og 1 million havfugle på grund af plastik i havet hvert år1.

Havdyrene er særligt udsat

Hvert år udledes der omkring 8 millioner tons plastikaffald i verdenshavene. Det svarer til, at der bliver tømt en lastbil fuld af plastik ud i havet hvert eneste minut2. Udregningen er fra et ældre studie i 2015, så tallet vil formentlig være højere i dag. 

Der er flere havdyr, som vi ved tager skade af plastikforureningen. En af dem er havskildpadden. Der findes syv forskellige arter, og de er alle truede3.

Skildpadderne forveksler plastik i havet med mad, som de så spiser. Der kan så ske det, at skildpadden får plastikken galt i halsen, hvis det fx er et stykke fra en plastikpose, og så risikerer den at dø af det. Der kan også ske det, at skildpadden spiser så mange stykker plastik, som den ikke kan fordøje, og så dør den simpelthen af sult.

Mikroplastik kan også spreder bakterier og virus i skildpadden, som kan være fatalt for dyret4. Derudover viser forskning også, at alle de kemikalier, der findes i plastik kan være skadeligt for dyrene i det fri5

Læs også: Plastik er en cocktail af kemikalier

Større dyr i havet, som sæler er også ekstra udsat for at tage skade af plastikforureningen. Vi har gentagne gange set eksempler på sæler, der er viklet ind i gamle fiskegarn. Det kan også være fatalt for dem, da fiskenettene kan hænge fast i sten på havbunden, og så kan sælen ikke komme op til overfladen og få luft. Det samme kan også ske for andre havlevende dyr, der trækker vejret i havoverfladen.

Vi ved også, at rigtig mange fisk spiser mikroplastik. Vi ved dog ikke, hvordan plastikken påvirker fisk, men at mikroskopiske stykker af plastik kan flytte sig fra fiskens mave til dens muskelvæv, som er det, vi mennesker typisk spiser.

Hos bl.a. muslinger spiser vi hele dyret, så selvom de kan udskille mikroplastik via tarmsystemet, kommer mennesker til at spise mikroplastik ad den vej. Her er det særligt bekymrende med alle de kemikalier, der findes i plastik.

Læs også: Hundredvis af fiskearter indtager plastik – også dem, vi spiser

Mange fugle spiser mikroplastik

Præcis ligesom skildpadderne og havpattedyr, så kan havlevende fugle tage fejl af mad og plastik. Derfor er der også hvert år rigtig mange havfugle, der dør af plastikforureningen. 

Et eksempel på en havfugl, som er særligt udsat, er albatrossen. Der findes mange arter, men en stor del af arterne er truede, og enkelte er kritisk truede6

Læs også: Filmanbefaling: Fantastiske miljødokumentarer du skal se

Albatrossen bor tæt på havet, og dens unger bliver fodret med mad fra havet, som forældrefuglene bringer med tilbage til reden og gylper op. Desværre dør rigtig mange unger af sult, fordi de voksne fugle kommer til at fodre dem med plastik. Det betyder også at de unge fugle ikke kan lette, når de bliver flyveklar, og på den måde kan de ikke selv søge føde og dør af den grund. Det har kunstneren Chris Jordan og naturfotografen Manuel Maqueda dokumenteret i en film, som er ligger frit tilgængelig her

Fuglene kan også dø af at blive viklet ind i plastik. Det er der fx set eksempler på i Danmark, når der hænges fuglekugler med plastiknet op om vinteren7.

Små dyr kan tage skade af små stykker plastik

Mikro-og nanoplastik kan også skade mindre dyr i det fri. Vi ved endnu ikke så meget om effekterne af plastik, når det kommer til de helt små dyr, men det ville ikke være overraskende, hvis de, ligesom de større dyr, bliver påvirket på den ene eller den anden måde – især af alle de kemikalier, vi ved, der findes i plastik. 

Et studie af regnorme viser eksempelvis, at ormene ændrer adfærd ved tilstedeværelsen af mikroplastik og foretrækker jord uden mikroplastik, hvis de får valget8.

Eksterne kilder:
1: FN: Factsheet: Marine pollution
2: Sciene Daily: Magnitude of plastic waste going into the ocean calculated: 8 million metric tons of plastic enter the oceans per year
3: Dyreleksikon: Havskildpadde
4: Videnskab.dk: Forskere undersøgte 102 havskildpadder og fandt mikroplast i dem alle
5: Sciencedaily: Small marine creatures swimming in plastic chemicals not reproducing
6: Den store danske: Albatrosser
7: DN.dk: Fuglekugler med plastnet kan være en dødsfælde for dyr
8: RUC.dk: Palmqvist et al 2019_ Effekter på regnorme af mikroplast i jord_final