Nyheder

Vestens eksport af plastikaffald fører til forurening af fødekæder i udviklingslande

I mange år har vesten sendt sit affaldsproblem videre til mindre udviklede lande. Desværre udleder affaldet fra vores mange plastikemballager og -produkter farlige giftstoffer, der har alvorlige konsekvenser. En ny undersøgelse viser alvorlige og skræmmende resultater af affaldets konsekvenser for fødekæden og dermed for menneskers sundhed.

Størstedelen af det plastikaffald, der eksporteres fra velhavende lande til lande med udviklingsøkonomier eller overgangsøkonomi, ender med at blive deponeret, brændt eller dumpet i vandveje. Samtidig indeholder det meste plastik farlige kemiske tilsætningsstoffer. IPEN, et netværk af NGO’er baseret i Sverige, og Arnika, en tjekkisk NGO, er gået sammen om at undersøge, hvilke konsekvenser det har for fødekæden og dermed menneskers helbred.

Find rapporten her: Plastic waste disposal leads to contamination of the food chain

For at undersøge disse konsekvenser har NGO’er indsamlet æg fra fritgående høns nær plastikaffaldsdepoter og -faciliteter i lande, der ofte modtager plastikaffald fra andre lande. Æggene kommer fra 25 hot spots i 14 lande i Afrika, Asien, Europa og Latinamerika. Æggene fra de fritgående høns er sat op mod referenceprøver fra supermarkeder. Indsamlingsstederne inkluderer plastik- og elektronikaffaldspladser, affaldspladser med betydelige mængder plastikaffald, genanvendelses- og ophugningsanlæg, samt affaldsforbrændinger og andre former for energiudnyttelse af affald.

Læs også: 13-årige Aeshnina Azzahra med appel til verdens ledere: Stop med at eksportere plastikaffald til Indonesien

Æg undersøgt for forskellige giftstoffer

De indsamlede æg blev undersøgt for forskellige giftige kemikalier med alvorlige konsekvenser.

Æggene blev analyseret for dioxinforurening, der er et yderst giftigt biprodukt af åben forbrænding, primitiv genanvendelse, kemisk produktion og forbrændingsteknologier. Derudover blev æggene analyseret for andre giftige kemikalier, der er kendt som ‘persistente organiske miljøgifte’ (POP’er), som er forbudt globalt eller er i gang med at blive det gennem Stockholmkonventionen. Disse POP’er dækker blandt andet over polyklorerede biphenyler (PCB’er) og tilsætningsstoffer i plastik (primært PVC).

Blot små mængder af disse kemiske tilsætningsstoffer og biprodukt-emissioner kan potentielt resultere i kræft, svækkede intellektuelle funktioner, udviklingsforsinkelser samt skade på immun- og reproduktionssystemer.

“Dioxiner og andre POP’er forbliver i jorden i årtier eller endda århundreder, hvilket skaber et reservoir af stærkt giftige forurenende stoffer, der forgifter fødekæden nu og vil fortsætte med at gøre det i lang tid fremover.”

Jindrich Petrlik, medforfatter af rapporten og Toxics and Waste Programme Director ved Arnika, i en pressemeddelelse

Læs også: Europæisk plastikaffald sendt til genanvendelse ender med at forurene i Tyrkiet

Giftstoffer i æg overskrider EU’s maksimalgrænse for sikkert forbrug

Analysens resultater viser, at niveauerne af de giftige kemikalier i æggene er skræmmende høje.

Det maksimale niveau af dioxinforurening i æg fra fritgående høns fra de undersøgte lokationer er hele seks gange højere end de niveauer, der blev målt i en rapport af IPEN i 2005. Niveauerne af forskellige giftstoffer fundet i denne rapport er sammenligneligt med nogle af de mest forurenede steder. Heriblandt er dioxin-niveauerne i indsamlede æg fra en lokation i Indonesien sammenlignelige med æg fra en tidligere amerikansk militærbase i Vietnam, der er stærkt forurenet med Agent Orange.

På næsten alle åbne plastikaffaldssteder, hvor der blev indsamlet æg, overskred dioxinniveauerne EU’s maksimalgrænse for sikkert forbrug. Heriblandt var niveauet af dioxin og PCB’er i æggene nogle steder så høje, at beboerne ikke engang kunne spise ét enkelt æg, før det ville overskride sikkerhedsgrænserne for disse kemikalier sat af EU. Og bare ét æg fra indsamlingen i Agbogbloshie, kommercielt distrikt nær Ghanas hovedstad, ville være nok til at nå EU’s daglige maksimalgrænse for 251 personer, der hver vejer 70 kg.

Løsningen er mere kontrol og en stopper for eksport af plastikaffald

I rapporten giver IPEN og Arnika flere anbefalinger til, hvordan problemet med de forurenede fødekæder kan løses. Disse løsningsforslag kan opsummeres som: mere kontrol, bedre alternativer, en stopper for eksport af farligt plastikaffald samt lukkede kredsløb, der ikke genererer farligt affald.

Rapporten understreger, at det ikke blot er én aktør, der kan løses problemet. Problemet løses gennem tiltag fra internationale agenturer, nationale regeringer, plastikindustrien og civilsamfundet

I Plastic Change mener vi også, at problemet løses bedst gennem tiltag på tværs af aktører. I en dansk og europæisk kontekst, mener vi, at det er uacceptabelt, når vores affald ender med at forurene i andre lande. Derfor bør vi holde eget plastikaffald indenfor EU’s grænser, så vi kan tage ansvar og sikre, at plastikken genanvendes til højeste standard. Dét plastik, vi ikke kan genanvende mekanisk i Europa, bør industrien stoppe med at producere og bruge.

Læs også: Store problemer med ulovlig affaldshandel