Nyheder

Verdens første plastiktraktat tager endnu et skridt mod at blive færdigbehandlet

Verdens lande mødes for tredje gang den 13.-19. november 2023 i FN’s miljøhovedkvarter i Nairobi, Kenya for at forhandle, hvordan den kommende plastiktraktat skal se ud. Det er det tredje forhandlingsmøde ud af fem og markerer, at forhandlingerne nu er halvvejs i processen mod en endelig aftale inden udgangen af 2024.

Det er efterhånden kendt af de fleste at plastik er en voksende krise med en ødelæggende indvirkning på miljø, biodiversitet og klima, men plastikkrisen påvirker også menneskers sundhed og oprindelige folks rettigheder. Der er et presserende behov for globale tiltag for at løse denne krise. Som talrige undersøgelser har vist, findes plastik overalt, ikke kun i økosystemer og atmosfæren, men også i den mad, vi spiser, det vand, vi drikker, og endda i vores kroppe.

Hvis den globale plastiktraktat skal kunne vende udviklingen med plastikforurening, så er det vigtigt, at mekanismer og løsninger tager hensyn til både klimaet og de planetære grænser. Denne traktat er en mulighed for at gøre det rigtige. Traktaten kan blive en af de mest betydningsfulde miljøaftaler i historien”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.

Til INC3 skal landene arbejde videre med første udkast til traktaten

Det er første gang at landene skal mødes og forholde sig til en nedskrevet tekst, det såkaldte Zero Draft, som blev offentliggjort i september 2023. Udkastet forsøger at indfange alle de input og diskussioner, der er gået forud til INC1 og INC2 og præsenterer forskellige muligheder, som landene nu skal forholde sig til:  

Nuludkastet er et godt udgangspunkt for at starte forhandlingerne i Kenya. Det er et udkast, der både indeholder alle mine drømme for en ambitiøs aftale med stærke og forpligtende foranstaltninger på plastikproduktion og genbrugssystemer til at erstatte produkter af engangsplastik. Men udkastet indeholder også alle de mareridts scenarier, jeg kan komme i tanke om, hvor traktaten ender med at handle om frivillige aftaler, plastikaffald og oprensning, og så misser vi muligheden for, at aftalen kan komme plastikkrisen til livs”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change. 

Til INC2 blev forhandlingerne obstrueret af visse lande, der igen og igen vendte tilbage til at diskutere formalia, der allerede var aftalt. Det gjorde de udelukkende for at trække tiden: 

Vi er allerede halvvejs i forhandlingerne, og vi har ikke tid til, at forhandlingerne bliver taget til gidsel igen af lande, der forsøger at udvande aftalen, sådan som vi så det til INC2 i Paris. Tiden skal bruges konstruktivt på at diskutere substans i udkastet. Hvis det går godt til forhandlinger, så når teksten at blive gennemgået to gange, og der er enighed og klare aftaler om det videre forløb frem mod INC4 i Canada til April næste år”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.

Fakta om plastiktraktat processen:

Den 2. marts 2022 blev det i FN besluttet, at der skal udarbejdes en global plastiktraktat

INC1 fandt sted i Uruguay fra den 28. november til den 2. december 2022 og var et form for kickoff møde, der startede de egentlige forhandlinger

INC2 fandt sted i UNESCOs hovedkvarter i Paris fra den 29. maj til den 2. juni 2023. På trods af langstrakte diskussioner om procedurer og formalia, samt splid mellem landene om prioriteringer, rundes forhandlingerne af med det ønskede resultat: Nemlig at der skulle skrives et aftaleudkast

INC3 finder sted i FN’s miljøhovedkvarter i Nairobi, Kenya fra den 13. november til den 19. november 2023

INC4 finder sted i Canada i april 2024

INC5 finder sted i Syd Korea i oktober/november 2024

Der er fare for, at plastiktraktaten bliver alt for uambitiøs

Der er mange ting, som landene ikke er enige om på nuværende tidspunkt både med hensyn til formalia, men også ift. selve indholdet af traktaten. 

Vi er ikke interesserede i en Paris-aftale på plastik. Der findes allerede rigeligt med frivillige aftaler, og resultaterne viser tydeligt, hvor lidt effekt de frivillige aftaler har. En kæmpe udfordring i plastiktraktat-forhandlingerne er, at man ikke er blevet enige om, hvordan man træffer beslutninger. Skal der være konsensus eller afstemning ved de forskellige del-forslag? Ved en konsensus model kan ét enkelt land modsætte sig og obstruere en hel proces, hvor resten af verden er enige. Hvorimod en afstemningsmodel højner niveauet, da det ikke er muligt for ét enkelt land at  stoppe processen, hvilket gør, at man ikke ender på laveste fællesnævner men derimod den højeste”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.

Plastic Change håber på, at INC3 fører til klare retningslinjer for de kommende to forhandlinger

Hvis vi skal nå den ambitiøse tidslinje for en færdigforhandlet plastikaftale, er det vigtigt, at diskussionerne er konstruktive, men også at der bliver truffet beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med aftalen frem til INC4: 

Vi er tilfredse, hvis vi til INC3 opnår en første læsning af nul-udkastet, hvis det bliver besluttet, at mødelederen skal udarbejde et egentligt første udkast til en aftaletekst, og hvis formalia og tidslinjer bliver endeligt defineret”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.  

Hun pointerer derudover, at Plastic Change sammen med internationale samarbejdspartnere vil arbejde for at sikre, at plastikproduktionskontrol overlever INC3 og ikke forsvinder ud af teksten, samt at der mobiliseres for en selvstændig multilateral fond, der sikrer midler til implementering. 


Det bliver nervepirrende og spændende at se, hvor langt vi kommer, og hvordan landene positionerer sig” siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change. 

Læs også: Plastic Change indgiver høringssvar til regeringens foreløbige holdning til den internationale FN-aftale om plastik