Artikler

Plastic Change indgiver høringssvar til regeringens foreløbige holdning til den internationale FN-aftale om plastik

Via et høringssvar kommenterer Plastic Change på regeringens foreløbige holdning til den internationale aftale om plastikforurening, der lige nu forhandles mellem FNs medlemslande. Set i lyset af, at Danmark er medlem af “High Ambition Coalition”, så opfordrer Plastic Change regeringen til at gå forrest i de kommende forhandlinger.

Lige nu forhandles der en international aftale, der skal sætte en stopper for verdens enorme plastikforurening. Arbejdet blev skudt i gang i 2022, og forventes at være færdiggjort i udgangen af 2024: 

Det her er en af de allervigtigste aftaler om miljø i nyere tid. Det er afgørende, at aftalen bliver så ambitiøs som overhovedet muligt, da vi står midt i en global plastikkrise, der er ude af kontrol og som påvirker klima, biodiversitet, dyreliv samt menneskers trivsel og sundhed. Hvis vi skal lykkes med at vende udviklingen, skal alle lande sammen stemple i, og Danmark har et særligt ansvar for at bringe ambitionsniveauet op til de internationale forhandlinger”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change. 

Plastic Change følger, som den eneste danske miljøorganisation, forhandlingerne tæt som FN-observatør. Indtil videre er der blevet udarbejdet et såkaldt Zero Draft, som er et udkast til, hvad den kommende plastiktraktat kan komme til at indeholde. Det er det udkast, som landene for første gang skal forholde sig til i næste runde af forhandlingerne, der finder sted i FNs miljøhovedkvarter i Nairobi, Kenya.

Faktaboks

Den 2. marts 2022 blev det i FN besluttet, at der skal udarbejdes en global plastiktraktat

Traktaten skal håndtere den voksende plastikkrise. Plastikproduktionen står til at blive tredoblet fra nu og frem til 2050

Inden udgangen af 2024 skal traktaten være færdigforhandlet

I udgangspunktet skal der laves bindende aftaler i hele plastikkens livscyklus fra udvinding af råmateriale til produktion, forbrug, affaldshåndtering samt opsamling

FNs medlemslande skal i alt mødes fem gange for at få aftalen på plads. Den 13.-19. november 2023 er tredje gang, at medlemslandene mødes

Gode takter i regeringens udspil, men ambitionerne skal op

Der er flere positive aspekter ved regeringens foreløbige holdning til plastiktrakten, men der er også områder, hvor ambitionsniveauet skal hæves, og hvor Danmark bør gå forrest. 

På baggrund af regeringen foreløbige holdning, og for at Danmark tager en ledende rolle i at sikre en ambitiøs aftale og ikke mindst efterfølgende implementering, så  anbefaler Plastic Change, at Danmark skal fokusere på følgende fire områder: 

1. Den primære plastikproduktion 

Plastikproduktionen skal reguleres, reduceres og simplificeres ift. plastiktyper og kemikalierFørste anbefaling går på vigtigheden af at holde fokus på selve plastikproduktionen: 

Lige nu produceres der alt for meget unødigt plastik. For at vi kan komme den enorme plastikforurening til livs, så er det essentielt, at verdens plastikproduktion bliver sænket markant. Derfor skal plastiktrakten indeholde juridisk bindende bestemmelser om at fastfryse og nedskalere produktionen“, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change. 

2. Finansieringsmekanismer 

Der skal oprettes en selvstændig fundingsmekanisme, der sikrer stabil og forudsigelige implementering: 

Der skal være mekanismer på plads, der kan sikre stabil og forudsigelig finansiering. Hvis der ikke oprettes en dedikeret multilateral fond, er målene i den kommende aftale dømt til at mislykkes, allerede før implementeringen begynder“, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.  

3. Mikroplastik

Det er vigtigt, at plastikken bliver reguleret i hele sin livscyklus, så der i traktaten også er fokus på mikroplastik

4. Retfærdig omstilling

Plastikkrisen rammer socialt skævt, og derfor er det vigtigt at sikre, at de mennesker, lokalsamfund og lande, der er hårdest ramt af plastikforurening, ikke bærer omkostningerne ved omstillingen.

Danmark skal undgå ”vandkants-ambitioner”

I høringssvaret indgår en længere redegørelse for oprydning og oprensning af eksisterende plastikforurening, og hvilken rolle den slags teknikker får i den kommende plastiktraktat. Oprensning af eksisterende plastikforurening kommer nemlig til at være en del af den kommende aftale – og det skal det også. Men forhandlingssamtalerne bør ikke starte ved oprensning, da det ikke kommer til at løse plastikkrisen: 

I plastiktrakten skal opsamling af plastikaffaldl reguleres, og så bør oprensningsteknologier tages helt ud af aftalen“, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change. 

Danmark bør være med til at sikre, at samtalerne starter ved produktionen af plastik. I forhold til oprensning i aftalen anbefaler vi;

Du kan læse hele høringssvaret her.