Dokumentation

Kort fortalt: Hvad er genbrug?

FOTO: Cirqle

“Husk dit indkøbsnet når du handler”, “Medbring din egen termokop” eller “Returnér din take-away beholder inden 10 dage”. Måske er du faldet over én eller flere af disse sætninger før, eller praktiserer det selv i din hverdag. Alle tre er eksempler på, hvordan man som privatperson eller som virksomhed kan opfordre til mere genbrug i hverdagen.

I Plastic Change taler vi meget om genbrug af produkter og emballager som én af kerneløsningerne til vores overproduktion og overforbrug af engangsplastik. Men ved du egentlig hvad genbrug dækker over? 

Genbrug er nemlig ikke bare genbrug, men kan groft inddeles i tre forskellige niveauer. Fællesnævneren for alle tre er, at man bruger det samme produkt (til det samme formål) mere end én gang – evt. ved hjælp af vask eller anden form for rengøring.

De tre niveauer er:

  • 1. Genbrugsniveau: Genbrug hvor du medbringer din egen beholder f.eks. indkøbsnet, termokoppen, vandflasken etc.
  • 2. Genbrugsniveau: Genbrug hvor du selv står for at returnere en emballage tilbage til en virksomhed, f.eks. en pantet kaffekop fra en café, som efterfølgende bliver rengjort og genbrugt igen til næste kunde.
  • 3. Genbrugsniveau: Genbrug hvor der er et supporterende system, der kan levere og afhente produkter og emballager, så du f.eks. kan bestille afhentning af genbrugelig emballage derhjemme (digitalisering, logistik og infrastruktur, og standardiseret emballager er nødvendigt).

Så når vi taler om genbrugsløsninger, taler vi derfor både om, hvad vi som individer selv kan gøre, og hvordan man kan bygge et helt system op, der fordrer til genbrug. Særligt 3. genbrugsniveau fokuserer på, hvordan man kan skabe det som et indgroet system, hvor ansvaret for genbrug ikke kun hviler på individet. Et genbrugssystem kan samtidig involvere mange led og mennesker (f.eks. afleverings- og afhentningslogistik, rengørings- og påfyldningsstationer mv.), og åbner derfor også nye døre til at skabe flere grønne arbejdspladser.