Dokumentation

Plastik og Klima

Plastik og klimaforandringer

Vidste du, at over 90% af al plastik produceret fremstilles af fossile brændstoffer?

Når der tales om klimaforandringer henvises vores tanker ofte til billeder af kulindustrien, kraftværker, flyrejser og, biltransport mv.. Sjældent bliver plastik koblet til klimadebatten. Men faktum er, at plastik er forbundet til klima i alle led – helt fra udvinding af olie og gas, til produktionsfasen, til transport og helt til bortskaffelsen af affaldet, efter det er blevet brugt. Nyligt fund viser derudover, at der også udledes CO2 fra plastik når det ligger ude i miljøet og langsomt nedbrydes ved solens stråler.

Som plastikforureningsbekæmpere, kommer vi ofte kun til at forholde os til plastik i havet og de konsekvenser det har for havdyr og havmiljøer – og i mindre udstrækning, til at fremhæve forbindelsen mellem plastik og klimapåvirkningerne.

Men plastik udgør, på nuværende tidspunkt, 6% af det globale olieforbrug af råolie udvinding, hvilket svarer til hele den globale flysektors forbrug. Det tal medregner ikke al den olie, der efterfølende bruges til transport, produktion, affaldshåndtering mv..

Hvis den nuværende vækst i plastikproduktion forsætter, vil plastikindustrien i 2050 udgøre 15% af det totale olieforbrug på globalt plan, hvilket er svarende til 20% af det årlige globale kulstofbudget.

Billig Plastik

I øjeblikker er den billigste måde at lave plastik på via ”cracking”. Når jorden bliver fracked (fracking) for at producere fossile brændstoffer, bliver der produceret ethangas som biprodukt. Ethan er en drivhusgas, som bidrager til global opvarmning og forurener vores luft.

plastik og klima

”Crackinganlæg”, også kendt som ”crackers”, omdanner ethangas til ethylen, som er det, der bliver brugt til at lave plastik af. Den petrokemiske gigant, Ineos, er en stor plastikproducent med fabrikker i Skotland og Norge, og står i spidsen for at skubbe på for mere fracking i Storbritannien.

Plastikproduktionen forventes at firdoble inden 2050 på globalt plan, og selv om vi udskifter vores kilder til brændstof og energi med eksempelvis biobaseret alternativer – satser den fossile brændstofindustri på cracking, til at udvide deres petrokemiske virksomhed. Det vil sige, at får vi ikke meget snart sat en række reduktionsmål på plastikproduktionen, kan vi forvente, at mere og billigere oliebaseret plastik, vil blive produceret i fremtiden.

Hvad kan du gøre?
Sig nej til engangsplastik og støt klimakampen!
#singleusesucks #fracking4plastic

Hvad gør Plastic Change? Læs mere om vores plastikpolitiske arbejde her.