Nyheder

Greenwashing: Alt for mange produkter pynter sig med lånte grønne fjer, viser ny analyse

Det kan være svært at navigere i havet af plastikprodukter med påklistrede påstande om ‘bionedbrydelig’, ‘genbrug’, ‘genanvendt plastik’ osv. Endnu sværere kan det være at vide, om produkterne egentlig er så grønne, som de giver sig ud for. En ny rapport peger på, at det er for nemt for virksomheder at greenwashe plastikprodukter. Det kan lovgivning være med til at ændre på.

Mange forbrugere har gode intentioner om at tage grønnere valg til fordel for vores planet. Samtidig er der også flere og flere virksomheder, der kommunikerer om de grønne fordele ved at købe netop deres produkter. Det bør vel gøre det nemt for forbrugeren at tage grønnere valg? Desværre er det ikke så enkelt.

Lovgivningen følger på mange områder ikke med den grønne udvikling. Der mangler bl.a. klar lovgivning angående virksomheders kommunikation af grønne påstande. Det betyder, at virksomhederne i høj grad frit kan bruge uklart sprog og dermed tage del i greenwashing, som bl.a. kan forvirre og potentielt også vildlede forbrugere.

Læs også: Greenwashing truer bæredygtig udvikling i Kenya

Den internationale miljø-NGO ECOS har analyseret forskellige grønne påstande om 82 plastikprodukter, som vi møder i vores hverdag, eksempelvis tøj, plastikflasker og fødevareemballager.

Analysen blev guidet af UNEPs (FNs Miljøprogram og Miljøorganisation) principper til levering af bæredygtighedsinformation om produkter. I denne forbindelse arbejdede man i rapporten med relevansen, pålideligheden og klarheden af de analyserede påstande.

Læs den fulde rapport: Too good to be true? A study of green claims on plastic products

Næsten halvdelen af grønne påstande om plastikprodukter kan være vildledende

Resultaterne af ECOS’ analyse gør det klart, at de grønne påstande ofte er uden verificeringer eller beviser.

Bl.a. fremhæves det, at:

  • 75% af de undersøgte påstande var selvfremstillede og ikke verificeret af uafhængige tredjeparter
  • 49% var potentielt uklare for forbrugerne, da de ikke leverede tilstrækkelig information
  • 46% var irrelevante for at tackle plastforurening
  • 26% manglede bevismateriale og blev derfor anset for ikke at være pålidelige

Denne greenwashing-tendens er naturligvis problematisk, da den vildleder forbrugere og kan bremse reelle grønne tiltag.

ECOS fremstiller i rapporten nogle kriterier, som alle grønne påstande burde imødekomme. Alle grønne påstande bør f.eks. være baseret på et sæt af offentligt tilgængelige krav og verificeret af tredjepart. Derudover fremsætter ECOS også en række kriterier, som specifikke grønne påstande bør møde, f.eks. i forbindelse med påstande om genbrug, genanvendelse og komposterbarhed. (Se side 10-13 i rapporten for specifikke kriterier).

Fire centrale anbefalinger til politikere

ECOS mener, at politiske indgreb i vid udstrækning kan reducere greenwashing blandt virksomheder. I rapporten indgår fire centrale anbefaling til at få reduceret upålidelige grønne påstande:

  1. Fjern alle løse og bøjelige definitioner i lovgivning og standarder
  2. Sæt klare regler i lovgivningen om, hvad der kan, og hvad der ikke kan hævdes
  3. Styrk håndhævelsen af lovgivning og sanktioner mod greenwashing
  4. Gør bæredygtige produkter til normen

Vores bedste råd til dig: Vælg flergangsbrug

I Plastic Change anerkender vi, at det kan være svært altid at vide, hvad det grønneste valg er, både som privatperson, forening og virksomhed. Men vi vil gerne hjælpe dig godt på vej.

En huskeregel, du altid kan gå efter, er, at flergangsbrug er bedre end engangsbrug. Også selvom engangsproduktet måske er markeret med ‘genanvendt’ eller ‘komposterbart’. Det indebærer blandt andet at droppe engangsflaskerne og engangsservicen til fordel for flasker og service, som kan bruges igen og igen. Det gælder både i privaten, i kantinen og på restauranterne.

Læs også: Plastikfri juli: Bliv sommerklar med disse 9 tips

Men hverken privatpersoner eller virksomheder kan gøre hele arbejdet. Derfor er det også nødvendigt med politiske tiltag. Tiltag, der blandt andet skal være med til at eliminere greenwashing og gøre det nemmere at træffe et reelt grønt valg.