Nyheder

Første plastikforhandling er afsluttet: disse højde- og lavpunkter kom ud af det

Der var høj bølgegang under FN-forhandlingerne på en af de potentielt mest betydningsfulde miljøaftaler i historien, hvor både industrien og rettighedsforkæmpere kom til orde.

I sidste uge mødtes delegerede fra alle verdens lande i Uruguay til de første officielle FN-forhandlinger om en kommende global plastiktraktat. Det var FN’s Miljøprogram (UNEP), der havde indkaldt til dette første møde i en forhandingsrække, der over de kommende to år skal danne grundlag for en af de potentielt mest betydningsfulde multilaterale miljøaftaler i historien. Formålet er at stoppe plastikforurening og sikre regulering af hele plastikkens værdikæde – fra udvinding af fossile brændsler (til at lave plastik) frem til det i værste fald udledes som plastikforurening til hav og miljø. 

Som et positivt element i forhandlingerne, blev der diskuteret krav om overordnet reduktion af plastikproduktion og reduktion i brugen af plastik generelt. Derudover blev fjernelse af giftige stoffer i plastikkens livscyklus, beskyttelse af menneskers sundhed og behovet for en retfærdig grøn omstilling, hvor udsatte befolkningsgrupper drøftet. 

I forhold til en retfærdig grøn omstilling bidrog en bred koalition af civilsamfundsorganisationer og rettighedsforkæmpere med afgørende ekspertise og perspektiver, som ofte er underrepræsenterede i forhold til industriperspektiver. Blandt andet førte en fælles indsats på vegne af de millioner af Waste pickers (affaldsindsamlere), der lever af at samle og sortere skrald, typisk på enorme lossepladser i det globale syd, til lanceringen af Just Transition Initiative. Det vil sikre deres repræsentation ved fremtidige INC’er og synliggøre de mere end 20 millioner mennesker, der arbejder som Waste Pickers på verdensplan.

Læs også: FN lander en historisk aftale om at bremse plastikforurening

Industrien blander sig for meget

Desværre blev et af de mest omstridte emner ikke afsluttet og blev derfor flyttet til næste forhandlingsmøde (INC-2) i maj 2023. Det drejer sig om vedtagelsen af forretningsordenen (Rules of Procedure), et dokument, der skal bestemme, hvordan stater og organisationer kan deltage i fremtidige forhandlinger, herunder om traktatens beslutninger kræver at alle parter er enige. Kravet om enighed vil dog risikere, at svække det endelige ambitionsniveau for traktaten. 

Derudover blev der brugt kostbar forhandlingstid på at drøfte et såkaldt Multi-Stakeholder Forum. Initiativet var organiseret af industrien og synes langt hen ad vejen at være et forsøg på at forhindre eller minimere civilsamfundets og rettighedsforkæmperes stemme i  traktatudviklingsprocessen.

Det er bekymrende at tilstedeværelsen af globale industrigiganter inden for olie og gas, petrokemi og plastikproducenter er så markante i forhandlingsprocessen, fordi der er en stor risiko for at deres kommercielle interesser får afgørende betydning for det endelige resultat. De burde udelukkes fra forhandlingerne ligesom tobaksindustrien blev det under Verdenssundhedsorganisationens forhandling af rammekonvention om tobakskontrol, som dermed førte til en stærkere og mere effektiv ramme, udtaler Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change, som var tilstede under forhandlingerne, akkrediteret som FN observatør.

Mødet var det første ud af fem i en toårig forhandlingsproces. Næste FN-forhandling (INC-2) er bestemt til at være i Paris og forventes at blive afholdt den 22. maj 2023. Dette er dog under forudsætning af, at der kan udstedes visa til alle forhandlere fra medlemsstaternes delegationer mindst to uger før møderne. I modsat fald vil mødet blive flyttet til Nairobi.