Nyheder

Finansloven er på plads og Christiansborg har hørt os

En tredobling af afgifter på bæreposer og engangsservice er en stor sejr for miljøet. Den nye finanslov tager et vigtigt første skridt for, at vi bevæger os væk fra engangsbrug til flergangsbrug, til gavn for natur og miljø.

Der betales i dag en emballageafgift på 22 kr./kg for bæreposer af plastik og 10 kr./kg for bæreposer af papir mv. Desuden betales i dag emballageafgift på 19,2 kr. ekskl. moms pr. kg engangsservice. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at forhøje afgifterne på bæreposer og engangsservice således, at der er tale om en tredobling i forhold til det gældende niveau. Det vurderes, at en tredobling af afgiftssatserne vil kunne nedbringe forbruget af bæreposer med knap 40 procent i alt. Samlet set vurderes tredoblingen af afgifterne at nedbringe mængden af affald fra de berørte produkter.

”I Plastic Change er vi meget positive overfor tiltaget og ser det som et skridt i den rigtige retning. Hvis vi vil komme den stigende plastikforurening, engangsbrug og affaldsmængder til livs, er vi nødt til at gøre op med engangskulturen. Tredoblingen af afgifter på bæreposer og engangsservice er med til at starte bevægelsen hen mod mere genbrug, hvor vi som samfund bliver smartere med de produkter, vi omgiver os med.” udtaler Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change.

Derudover genindføres afgiften på PVC, PVC-folier og ftalater, der omfatter blød PVC, som er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm og lignende. Ligesom stykafgift på udvalgte varer blødgjort med ftalater, fx handsker, regntøj, vandslanger mv. bliver genindført. Initiativerne forventes at bidrage til en reduceret miljøbelastning samt mindske de skadelige miljøpåvirkninger af affaldshåndteringen.

Læs mere om vores politiske arbejde