Nyheder

Danskerne er klar til mere genbrugelig emballage, viser nye tal fra Plastic Change

På bare to år har dobbelt så mange danskere fået øjnene op for genbrug, der kan erstatte de store mængder engangsplastik, vi bruger. Og langt de fleste ville pante emballage, hvis der fandtes systemer for det.

Danskerne bliver mere og mere bevidste om genbrug, og hvordan nye løsninger kan være med til at nedbringe vores enorme overforbrug af plastik. Og de er i høj grad klar til at genbruge, hvis der fandtes systemer for det.   

Det viser Plastic Changes nye undersøgelse, der kortlægger danskernes holdning til genbrug.

I dag udgør to go-kopper, take away-emballage og andet engangsplastik op mod halvdelen af alt plastik, der produceres. Derfor er det helt afgørende, at vi genbruger mere, mener Plastic Change.

Genbrug betyder – i modsætning til genanvendelse – at emballagen bliver vasket og genopfyldt. På den måde indgår det i et lukket cirkulært system, og er ifølge en nyudgivet rapport fra FN´s miljøprogram et af de vigtigste løsninger mod plastikforurening.

Her dykker vi ned i tallene:

Om undersøgelsen


På vegne af Plastic Change har analyseinstituttet Norstat spurgt
1014 respondenter i Danmark om deres syn på plastik og genbrug.
Respondenterne er repræsentativt udvalgt på baggrund af køn, alder og bopæl.

1. Danskernes kendskab til genbrug er steget markant

Hvor det i 2021 var under hver tiende dansker (9%), der kendte til genbrugsemballager inden for take away, er det tal steget til over hver sjette (17%) i 2023.   

Den samme tendens gælder for stort set alle kategorier, der er blevet spurgt til. Siden Plastic Changes undersøgelse for bare to år siden har dobbelt så mange fået kendskab til genbrug.

2. Langt de fleste ville pante emballage, hvis muligheden var der

Mere end 9 ud af 10 danskere (92%) svarer, at de ville aflevere deres brugte emballage til genbrug, hvis der fandtes systemer for det.

Så selvom der i dag kun findes et pantsystem for flasker, så kan danskerne sagtens forestille sig, at de ville bruge det, hvis det mere bæredygtige system blev indført for andre typer emballage.

3. Tilgængelighed er vigtigere end pris for mange

Det er hensynet til miljøet, der vejer tungest, når danskerne skal pege på, hvorfor de vil bruge flere genbrugs- og opfyldelige emballager (for 39%). 

Læs mere: Sådan har man indført genbrugeligt emballage i Tyskland

Andre vigtige faktorer er, at løsningerne er let tilgængelige (34%), mens det mindst vigtige er, at løsningerne ikke koster mere (24%). 

Faktisk er det halvdelen (51%), der svarer, at de er villige til at betale mere for bæredygtig emballage. En fjerdedel (25%) er ikke, mens den sidste fjerdedel (24%) ikke har taget stilling. 

4. Langt de fleste forsøger at reducere deres forbrug af plastik

Genbrug er som nævnt én måde at reducere vores forbrug af plastik, og tallene viser, at det er noget, som mange aktivt forsøger i deres hverdag.

Cirka hver tredje (30%) forsøger i høj eller meget høj grad at reducere deres eget plastikaffald. Lidt under halvdelen svarer, at de i nogen grad forsøger at reducere deres plastikaffald (46%), og hver femte gør det i mindre grad (18%). Kun hver 20. forsøger slet ikke.

5. Virksomheder, EU og den enkelte borger har ansvaret for at reducere vores forbrug af plastik

Hvis vores store forbrug af plastik skal ned, er det i næsten hver tredje danskers øjne virksomhederne, der har det primære ansvar (29%). 

Cirka hver fjerde svarer, at de hovedsageligt ser det som et personligt ansvar (27%). Og ifølge hver femte dansker (20%), er det EU, der med regulering og love, har ansvaret for reduktionen.

Læs mere: Derfor er genbrug med til at løse udfordringen med plastik

For adgang til resultaterne kontakt pressemedarbejder Plastic Changes Silvie Ulrikke Østebø på su@plasticchange.org.