Nyheder

Britiske supermarkedskæder sender mere plastikemballage på markedet til trods for reduktionsmål

For tredje gang er britiske supermarkedskæders indsatser for at reducere plastikforbruget blevet undersøgt. Undersøgelsen viser, at der trods erklærede mål og stor opmærksomhed på sagen har været en stigning i supermarkedernes forbrug af plastikemballage.

Siden 2017 har EIA (Environmental Investigation Agency) og Greenpeace UK undersøgt store britiske supermarkedskæders plastikforbrug og deres initiativer til at reducere det. I januar i år blev den nyeste undersøgelse offentliggjort.

Læs den fulde rapport her: Checking Out on Plastics III

Undersøgelserne er lavet på baggrund af spørgeskemaer sendt til de største supermarkedskæder i Storbritannien. Spørgeskemaerne har gjort det muligt at måle på kriterier som blandt andet forpligtelser til reduktion og genbrug samt anvendelsen af genanvendelige og genbrugelige produkter. Supermarkedskæderne blev bedt om at melde tilbage og være gennemsigtige om, hvor meget plastik, de sender på markedet. Og netop transparens er specielt vigtigt i arbejdet med reduktion.

Det kan være udfordrende at få supermarkedskæder til at være gennemsigtige om deres forbrug af plastik, men det er nødvendigt for at kunne arbejde målrettet og seriøst med reduktion. Uden gennemsigtighed ved man nemlig ikke, hvad man skal reducere ud fra, hvor meget eller hvordan.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change

De britiske supermarkeder sender mere plastikemballage på markedet

På baggrund af den indsamlede data har det været muligt at rangere ti af de største supermarkedskæder i Storbritannien ud fra deres indsatser for at nedbringe plastikforbruget.

Resultaterne viser, at de ti supermarkedskæder i alt sendte næsten 900.000 ton plastikemballage på markedet i 2019, hvilket giver en stigning på 1,2% siden 2017 til trods for erklærede mål om at nedbringe mængderne.

Der er dog flere af kæderne, der har formået at reducere deres forbrug af plastikemballager. Supermarkedskæden Waitrose ligger for andet år i træk i toppen af rangeringen, og de har formået at reducere plastikforbrug for både eget brand og for deres mærkevaresortiment. Waitrose har opnået en total reduktion i plastikforbruget på 6,2% fra 2017 til 2019, og det er den kæde ud af de ti i undersøgelsen, der har det laveste plastikforbrug målt på markedsandel.

Waitrose er lykkedes med at nedbringe deres plastikforbrug, fordi de har valgt at være gennemsigtige om deres forbrug og har arbejdet målrettet for at nedbringe det, bl.a. gennem indsatser for at udvide deres sortiment af genbrugelige og uemballerede varer.

Vi skal arbejde målrettet for at reducere plastikforbruget i danske supermarkeder

Resultaterne fra de britiske undersøgelser viser, at selvom der sker fremskridt fra nogle få aktører, så er de frivillige tiltag langt fra nok til at trække alle aktører med og skabe en større effekt på hele markedet.

Herhjemme er der ikke lavet lignende samlet undersøgelse af supermarkedernes plastikforbrug over tid, og derfor kan vi ikke sammenligne med situationen i Danmark. Men i Danmark er der også er et stort behov for, at supermarkederne arbejder seriøst og målrettet med reduktion af engangsprodukter og -emballager i plastik.

Derfor opfordrer vi i Plastic Change supermarkedskæderne til at være gennemsigtige omkring hvor meget plastik, de placerer på markedet (målt i antal enheder) i en fast årsrapportering, så de kan begynde at arbejde systematisk med reduktion. Gennemsigtighed er bare ét ud af fem principper, vi opfordrer virksomheder til at arbejde med. Udover gennemsigtighed bør også eliminering, reduktion, innovation og udvikling indgå i en målrettet indsats for at minimere engangsplastik og spild.

Derudover er det vigtigt, at der på politisk plan bliver sat nogle nationale reduktions- og genbrugsmål på emballager, som kan være med til at drive markedet i retning mod reduktion. Det, arbejder vi i Plastic Change for, skal ske.

Læs også: Tysk lovgivning: alle får mulighed for at vælge genbrugelig takeaway-emballage