Fjord_ClaudiaSick.jpg

Plastfri Roskilde Fjord

Plastfri Roskilde Fjord er et projekt under Plastfrit Hav - et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Som del af den nye nationalpark ’Skjoldungernes Land’ fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og takles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening.

 

Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer. Det analyseres, om der foregår transport af plastik i fødekæden, og hvad effekterne er i det lokale økosystem. Et lokalt renseanlæg analyseres for udslip fra spildevand og slam, og det testes hvor effektivt membranteknologi kan rense spildevandet yderligere. Kilder og årsager til forureningen kortlægges, og de lokale borgere involveres i en proces, der skal sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik.

 

Sideløbende er udviklet et tværfagligt undervisningsmateriale til gymnasier i samarbejde med lokale gymnasier, Gyldendal og Alphafilm, som skal styrke det lokale engagement.

 

Hold dig løbende opdateret om projektet via nyheds-maillisten og facebook-gruppen.

 

Projektleder:

Claudia Sick

cs@plasticchange.org

Tlf. 40 53 25 69

En flot række af samarbejdspartnere er gået sammen om det meget ambitiøse projekt i Roskilde Fjord. Se med her hvordan alle bidrager med vigtig viden om, hvordan vi kommer hele vejen rundt om problemet med plastik.

 

Primære samarbejdspartnere med Plastic Change i projektet er Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, EnviDan, Bjergmarken Renseanlæg (FORS A/S), Nationalmuseet, Nationalpark Skjoldungernes Land samt en række lokale aktører, foreninger og borgere ved fjorden.

Borgerne er med til at skabe løsninger

Projekt Plastfri Roskilde Fjord har i starten af 2017 afholdt sin første af flere workshops for lokale borgere, hvor der med professionel facilitering diskuteres og iværksættes konkrete tiltag mod forureningen i fjorden. De konkrete temaer, defineret på den første workshop af borgerne selv, og som lokale arbejdsgrupper arbejder videre med er:

 

 

Bor du omkring fjorden og vil du være med til at gøre en forskel og deltage i arbejdet for løsninger mod plastikforurening? Så kontakt projektlederen for mere info.

 

Meld dig også på nyhedsmailisten og ind i facebook-gruppen for det lokale netværk i projekt Plastfri Roskilde Fjord og følg på den måde med i projektet.

 

 

 

Aktiviteter og formidling

Åbne arrangementer i projektet

 

Videnskabelige præsentationer

 

 • 14. november 2017 - Dansk Vand Konference 2017.
 • 11. oktober 2017 - NORDIWA spildevandskonference. Læs mere her.
 • 26. september 2017 - DANVA Partnerskab om mikroplastik.
 • 4. maj 2017 - Spildevandsteknisk Forenings møde, Slamflokkens temadøgn.
 • 9. november 2016 - Dansk Vand Konference 2016.

Formidling i lokalsamfundet

 

 • 16. september 2017 - Junior Bæredygtighedsfestival på Jyllinge Bibliotek.
 • 2. september 2017 - Grøn Kirke TRO Økologisk Kirkefestival i Sæby.
 • 25.-28. maj 2017 - Livsstilsdagene på Ledreborg med Nationalparken Skjoldungernes Land.
 • 13. marts 2017 - Foredrag i Jyllinge Sejlklub.
 • 31. marts-1. april 2017 - Bæredygtighedsdage på Stændertorvet i Roskilde.
 • 12. december 2016 - Besøg af Miljøudvalget fra Grønlands Selvstyre. Læs mere her.
 • 14. oktober 2016 - Virksomhedsbesøg hos Comwell, Roskilde.
 • 1. juni 2016 - Oplæg og strandrensning på Herslev strand med borgere og elever fra Kirke Saaby skole ifm. hejsning af Blåt Flag.

Præsentationer til download

 

Om projekt Plastfri Roskilde Fjord - Claudia Sick, Plastic Change

Plastikforurening og effekter - Kristian Syberg, RUC

Miljøundersøgelser af plastik i Roskilde Fjord - Jakob Strand, Aarhus Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden - Thomas Budde Christensen, RUC

Identification of Plastics - Yvonne Shashoua, Nationalmuseet

Aarhus Universitet på Risø er samarbejdspartner i projekt Plastfri Roskilde Fjord. Seniorforsker Jakob Strand tager os med ud i fjorden og viser, hvordan der tages prøver af mikroplastik i vandet, sedimentet og muslinger.

Artikler og presse

Interne artikler fra Plastic Change

 

Grønland søger inspiration hos Plastic Change - 13. december 2016

Spildevand kilde til mikroplast i Roskilde Fjord - 30. oktober 2017

Artikler fra projektets partnere

 

Reportage: Velbesøgt debatmøde om kampen imod plast i Roskilde Fjord - Plastindustrien, 20. oktober 2017

Lokalaviser

 

Plastik skal bekæmpes i fjorden - Frederikssund Lokalavis, 19. januar 2016

Stor begejstring over plastik på stranden - Dagbladet Roskilde, 7. april 2016

Plast i havet i fokus til Blå-flag hejsning - Dagbladet Roskilde, 2. juni 2016

Borgermøder om plastik i Roskilde Fjord - Lejre Lokalavis, 30. august 2016

Nu skal dit spildevand filtreres for mikroplastik - Dagbladet Roskilde, 30. september 2016

Nu med filter - Paperboy, 4. oktober 2016

Borgermøder om plastikforurening - Hornsherred Lokalavis, 24. januar 2017

Borgere inviteres til at finde løsninger på plastikforurening i Roskilde Fjord - Paperboy, 24. januar 2017

To borgermøder om plastikforurening - Lejre Lokalavis, 25. januar 2017

Bekymrede borgere: Plastik er en trussel - Dagbladet Roskilde, 30. januar 2017

Den næsten positive! - Paperboy, 9. maj 2017

Debatmøde om plastik ved fjorden - Roskilde Avis, 5. oktober 2017

Hvor stort er problemet? - Dagbladet Roskilde, 13. oktober 2017

Indsats mod plastik i Roskilde Fjord er også en lokal opgave - Dagbladet Roskilde, 17. oktober 2017

Nej til mikroplastik - Frederikssund Lokalavis, 24. oktober 2017

Magasiner og blade

 

Fritidsfiskerne hjælper i kampen for en plastikfri Roskilde Fjord - Danske Fritidsfiskere, Dansk Amatørfiskerforening, Februar 2017

Radio og tv

 

Videnskabens Verden: Hvad vi ikke ved om mikroplastik (Kristian Syberg, RUC) - P1, 22. marts 2017

Videnskabens Verden: Når slam og mikroplastik ender på markerne (Annemette Palmqvist, RUC) - P1, 29. marts 2017

Projekt Plastfri Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - Roskilde Dampradio, 9. maj 2017

Nyhedsmails fra projekt Plastfri Roskilde Fjord

 

Nyhedsmail #1 - november 2016

Nyhedsmail #2 - juni 2017

Bred politisk opbakning til en plastfri Roskilde Fjord - oktober 2017

 

Skriv dig på maillisten her, og få nyheder fra projektet direkte til din mail