Fjord_ClaudiaSick.jpg

Plastfri Roskilde Fjord

Plastfri Roskilde Fjord er et projekt under Plastfrit Hav - et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Som del af den nye nationalpark ’Skjoldungernes Land’ fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og takles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening. Projektet kører i 2016-18 med fondsbevilling fra Villum Fonden & Velux Fonden.

 

Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer. Det analyseres, om der foregår transport af plastik i fødekæden, og hvad effekterne er i det lokale økosystem. Et lokalt renseanlæg analyseres for udslip fra spildevand og slam, og det testes hvor effektivt membranteknologi kan rense spildevandet yderligere. Kilder og årsager til forureningen kortlægges, og de lokale borgere involveres i en proces, der skal sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik.

 

Sideløbende er udviklet et tværfagligt undervisningsmateriale til gymnasier.

 

Projektleder:

Claudia Sick

cs@plasticchange.org

Tlf. 40 53 25 69

 

OBS: Projektleder på barsel fra 22/9 2018; kontakt info@plasticchange.org

Projekt Plastfri Roskilde Fjord har vundet den prestigefyldte miljøpris "Energy Globe Award Denmark 2018" og deltager nu i den internationale konkurrence med over 180 andre lande.

Læs pressemeddelelsen her.

 

Projektpartnerskabet Plastfrit Hav modtager prisen. Fra venstre: Henrik Beha Pedersen (stifter og CEO, Plastic Change), Thomas Drustrup (adm. direktør, Plastindustrien), Lone Mikkelsen (seniorrådgiver, Det Økologiske Råd), Claudia Sick (projektleder, Plastic Change)

Projektpartnerskabet Plastfrit Hav modtager prisen. Fra venstre: Henrik Beha Pedersen (stifter og CEO, Plastic Change), Thomas Drustrup (adm. direktør, Plastindustrien), Lone Mikkelsen (seniorrådgiver, Det Økologiske Råd), Claudia Sick (projektleder, Plastic Change)

Alle projektets partnere og den østrigske ambassadør (længst t.h.) samlet til prisuddelingen på det østrigske handelskammer i København d. 23. august 2018.

Alle projektets partnere og den østrigske ambassadør (længst t.h.) samlet til prisuddelingen på det østrigske handelskammer i København d. 23. august 2018.

En flot række af samarbejdspartnere er gået sammen om det meget ambitiøse projekt i Roskilde Fjord. Se med her hvordan alle bidrager med vigtig viden om, hvordan vi kommer hele vejen rundt om problemet med plastik.

 

Primære samarbejdspartnere er Plastic Change, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet (Risø), Alfa Laval, EnviDan, Bjergmarken Renseanlæg (FORS A/S), Nationalmuseet, Nationalpark Skjoldungernes Land samt en række lokale aktører, foreninger og borgere ved fjorden.

Borgerne er med til at skabe løsninger

Projekt Plastfri Roskilde Fjord har i starten af 2017 afholdt sin første workshop for lokale borgere, hvor der blev diskuteret konkrete tiltag mod forureningen i fjorden. Blandt andet blev der talt om en lokal genbrugspose, vidensopbygning, deltagelse i lokale events og indsats mod mikroplastik. Læs mere om alle temaer - og bliv inspireret til som lokalborger og aktør til selv at drive arbejdet for lokale løsninger mod plastikforurening omkring fjorden.

 

Af konkrete indsatser og tiltag, der allerede er sat igang af lokalborgere og andre aktører omkring fjorden, kan nævnes fælles oprydninger af affald langs fjordens kyster flere gange årligt, Roskilde Gymnasiums elevgruppe "Marin med Amtet" som indsamler data om affald og plastik i og ved fjorden, udstilling om plastik på Roskilde Oplevelseshavn og planlægning af skoletjeneste omkring plastik, samt et Plastfri Fjord politisk netværk på tværs af de fire fjord-kommuner.

 

Meld dig også på nyhedsmailisten og ind i facebook-gruppen for det lokale netværk i projekt Plastfri Roskilde Fjord og følg på den måde med i projektet.

 

 

 

Download viden fra projektet

Print-Selv A5-Brochure om projekt Plastfri Roskilde Fjords resultater
Download brochuren her.

Vejledning til print og samling/hæftning:

- Indstillinger på printer: A4 papir, farver, dobbeltsidet (vend på den korte led), sæt Tilpas størrelse til "Faktisk størrelse" (printer så langt ud til kanten som muligt), print i sæt (hvis flere kopier)
- Tag de to A4-ark som udgør et sæt (tjek at de to ark vender rigtigt) og fold præcist på midten på langs, så for- og bagside vender udad

- Hæft evt. i folden med clips (langhæfter nødvendig)

 

Præsentationer fra eksperterne ved Vidensaften 10. september 2018.

Se alle aftenens oplæg fra eksperterne og borgerne på film her.

Download alle slides her, eller præsentationerne enkeltvis:

Om projekt Plastfri Roskilde Fjord /v. Claudia Sick, projektleder, Plastic Change

Forekomst af plastik i og ved fjorden /v. Jakob Strand, seniorforsker & Louise Feld, post doc, Aarhus Universitet

Kilder og årsager til plastforurening i fjorden /v. Thomas Budde Christensen, lektor, RUC

Renseanlæg, plastik og membran /v. Stine Lundbøl Vestergaard, EnviDan

Mikroplastik i spildevand og slam på Bjergmarken renseanlæg /v. Annemette Palmqvist, lektor, RUC

Effekter på fjordens organismer /v. Kristian Syberg, lektor, RUC

Løsninger og lokale indsatser /v. Claudia Sick, projektleder, Plastic Change & RUC, samt lokale borgere og aktører

 

Præsentationer fra eksperterne ved Temaaften 1. juni 2017 - Download alle slides her.

 

Identification of Plastics - Yvonne Shashoua, seniorforsker, Nationalmuseet

 

Poster fra RUC semesterprojekt (2018) om mikroplastik på strande ved Roskilde Fjord - download her.

Aktiviteter og formidling

Åbne arrangementer i projektet

 

Videnskabelige præsentationer af projekt

 

 • 9.-14. juli 2018 - EuroScience Open Forum Toulouse.
 • 3. maj 2018 - Spildevandsteknisk Forenings møde, Slamflokkens Døgn.
 • 25.-26. april 2018 - EEA Marine Litter Watch workshop.
 • 14. november 2017 - Dansk Vand Konference 2017.
 • 11. oktober 2017 - NORDIWA spildevandskonference. Læs mere her.
 • 26. september 2017 - DANVA Partnerskab om mikroplastik.
 • 4. maj 2017 - Spildevandsteknisk Forenings møde, Slamflokkens temadøgn.
 • 20.-21. april 2017 - EEA Marine Litter Watch workshop.
 • 9. november 2016 - Dansk Vand Konference 2016.

Lokale arrangementer

 

 • 15. september 2018 - Fælles kystoprydninger omkring Roskilde Fjord ifm. World Cleanup Day. Se alle lokale oprydningsevents her.
 • 24. juni 2018 - Fælles kystoprydninger omkring Roskilde Fjord
 • 12. maj 2018 - Paneldebat om sortering af affald /v. Affaldsimperiet. Læs Pressemeddelelse.
 • 22. april 2018 - Fælles kystoprydninger omkring Roskilde Fjord ifm. DNs affaldsindsamling og Jordens Dag. Lokale borgere og foreninger var tovholdere på ni kyststrækninger.
 • 22. februar 2018 - Foredrag om projektet på Frederikssund Museum.
 • 29. november 2017 - Oplæg i Grønt Råd i Lejre Kommune
 • 16. september 2017 - Junior Bæredygtighedsfestival på Jyllinge Bibliotek.
 • 2. september 2017 - Grøn Kirke TRO Økologisk Kirkefestival i Sæby.
 • 25.-28. maj 2017 - Livsstilsdagene på Ledreborg med Nationalparken Skjoldungernes Land.
 • 13. marts 2017 - Foredrag om projektet i Jyllinge Sejlklub.
 • 31. marts-1. april 2017 - Bæredygtighedsdage på Stændertorvet i Roskilde.
 • 12. december 2016 - Besøg af Miljøudvalget fra Grønlands Selvstyre. Læs mere her.
 • 14. oktober 2016 - Virksomhedsbesøg hos Comwell, Roskilde.
 • 1. juni 2016 - Oplæg og strandrensning på Herslev strand med borgere og elever fra Kirke Saaby skole ifm. hejsning af Blåt Flag.

Aarhus Universitet på Risø er samarbejdspartner i projekt Plastfri Roskilde Fjord. Seniorforsker Jakob Strand tager os med ud i fjorden og viser, hvordan der tages prøver af mikroplastik i vandet, sedimentet og muslinger.

Presse og medier

Avisartikler - nationalt og lokalt

 

Plastik skal bekæmpes i fjorden - Frederikssund Lokalavis, 19. januar 2016

Stor begejstring over plastik på stranden - Dagbladet Roskilde, 7. april 2016

Plast i havet i fokus til Blå-flag hejsning - Dagbladet Roskilde, 2. juni 2016

Borgermøder om plastik i Roskilde Fjord - Lejre Lokalavis, 30. august 2016

Nu skal dit spildevand filtreres for mikroplastik - Dagbladet Roskilde, 30. september 2016

Nu med filter - Paperboy, 4. oktober 2016

Borgermøder om plastikforurening - Hornsherred Lokalavis, 24. januar 2017

Borgere inviteres til at finde løsninger på plastikforurening i Roskilde Fjord - Paperboy, 24. januar 2017

To borgermøder om plastikforurening - Lejre Lokalavis, 25. januar 2017

Bekymrede borgere: Plastik er en trussel - Dagbladet Roskilde, 30. januar 2017

Den næsten positive! - Paperboy, 9. maj 2017

Debatmøde om plastik ved fjorden - Roskilde Avis, 5. oktober 2017

Hvor stort er problemet? - Dagbladet Roskilde, 13. oktober 2017

Indsats mod plastik i Roskilde Fjord er også en lokal opgave - Dagbladet Roskilde, 17. oktober 2017

Nej til mikroplastik - Frederikssund Lokalavis, 24. oktober 2017

Frivillige rydder stranden for affald - Roskilde Avis, 19. april 2018

Plastaffald er ikke kun fra skovsvin - Dagbladet Roskilde, 23. april 2018

Lokalt miljøprojekt skal dyste mod verdens bedste - Dagbladet Roskilde, 5. juni 2018

SF vil have mikroplastfri kommune - Dagbladet Roskilde, 6. juni 2018

Hollandsk plastik-ekspedition kom til Roskilde - Dagbladet Roskilde, 9. august 2018

Plastfri Roskilde Fjord fik overrakt fornem pris - Dagbladet Roskilde, 24. august 2018

Cigaretskod er en af de største kilder til mikroplastik i havene - Politiken, 18. september 2018

Magasiner og fora

 

Fritidsfiskerne hjælper i kampen for en plastikfri Roskilde Fjord - Danske Fritidsfiskere, Dansk Amatørfiskerforening, Februar 2017

Vippede konkurrenterne af pinden: 'Jaaaaaa, vi vandt!' - PlastForum DK, 24. august 2018

Fornem pris til prestigefyldt projekt - Magasinet Plast, 14. september 2018

Radio og tv

 

Videnskabens Verden: Hvad vi ikke ved om mikroplastik (Kristian Syberg, RUC) - P1, 22. marts 2017

Videnskabens Verden: Når slam og mikroplastik ender på markerne (Annemette Palmqvist, RUC) - P1, 29. marts 2017

Projekt Plastfri Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - Roskilde Dampradio, 9. maj 2017

Jordens dag og oprydning ved Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - TV2 Nyhederne 22News, 22. april 2018

Hvem har ansvaret for at plastik ender i naturen (Claudia Sick, Plastic Change) - Radio24syv, 22. maj 2018

Projekt Plastfri Roskilde Fjord får pris (Claudia Sick, Plastic Change & Helle Clark, lokalborger) - TV2 Lorry, 5. juni 2018

PH.Debat om plastikforurening, Roskilde Fjord og Energy Globe Award (Claudia Sick, Plastic Change) - Roskilde Dampradio, 11.-17. september 2018 - hør radioprogrammet her

Cigaretfiltre i naturen og Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - Radioavisen, DR P1 og P4, 19. september 2018

Cigaretter - filtre er en stor miljøsynder (Claudia Sick, Plastic Change) - TV Avisen, DR, 19. september 2018

Plast i Roskilde Fjord (Claudia Sick, Plastic Change) - Roskilde Dampradio, 8. oktober 2018