Artikler

Vigtigt dansk skridt mod plastikspild

“Det er ualmindelig glædeligt, at et enigt dansk Folketing sender et stærkt signal til EU Kommissionen om, at EU skal lave en ambitiøs plastikstrategi for en fremtid uden plastik i miljøet.”

“I Plastic Change vil vi holde de danske politikere fast på denne ambitiøse indstilling, også selvom EU ikke beslutter sig for at følge de gode danske anbefalinger. EU må ikke blive en sovepude i en situation, hvor vi dagligt ser billeder af dyr med plastik i maven”, siger stifter af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.

Det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der, på vegne af et enigt Folketing, har sendt brevet til EU-Kommissionen, med ønsker og bekymringer inden for plastområdet, som gerne skulle inkluderes i EU’s kommende plaststrategi.

Over for netavisen Altinget udtrykker ministeren stor tilfredshed med, at et samlet Folketing er enige om, at der er nogle fælles udfordringer, som skal løses på europæisk plan, ”Når vi kender indholdet af den europæiske strategi, så vil arbejdet begynde med en national plasthandlingsplan”, udtaler han.

I brevet understreges det, at plastik ikke blot er et affaldsproblem, men at det er en udfordring, som den europæiske plastikstrategi skal tænke ind i en cirkulær økonomi, hvor plastik bliver genanvendt. Kommissionen opfordres til at tænke i langsigtede og ambitiøse løsninger. ”EU har chancen for at sætte et globalt eksempel og skabe en fremtid, hvor plastik reelt genanvendes i den fremtidige cirkulære økonomi, hvor ressourcerne ikke går tabt på forbrændingsanlæg og lossepladser,” fastslår Henrik Beha Pedersen.

Han fryder sig over, at Folketinget både ønsker forbud mod mikroplastik i kosmetik – og plejeprodukter samt oxo-plast, der ikke, som påstået af producenterne, er bionedbrydeligt. Ligesom en udfasning af de kemikalier, der forhindrer at plastik kan genbruges, er både ønskværdigt og helt nødvendigt, for at gøre plastik genanvendelig i fremtiden.

Læs hele brevet her:
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Letter_to_the_European_commission.pdf