Nyheder

Verdens største affaldsindsamling og Danmarks første ‘Producent Tjek’

Lørdag den 19. september samler hele verden affald og Danmark er med igen i år med større opbakning end nogensinde før. Samtidig etablerer Plastic Change for første gange en Brand Audit – eller Producent Tjek – i Danmark og sætter navn på de producenter, der ligger i naturen.

Årligt produceres der mere end 300 millioner tons plastik på verdensplan, godt halvdelen heraf er engangsplastik – det vil sige, plastik, der bruges én gang, og ikke kan genbruges eller genanvendes. Dens skæbne består enten af afbrænding, ophobes på åbne lossepladser, eller i værste tilfælde ender som plastikforurening i verdenshavene. 

På lørdag er der World Cleanup Day, et initiativ, der opfordrer mennesker fra hele verden til at rydde op. Sidste år deltog mere end 21,2 millioner mennesker fra 180 lande, hvilket gør dagen til verdens største civile begivenhed. Tilsammen blev der samlet minimum 88.500 tons affald. Plastic Change er officielle tovholdere for World Cleanup Day i Danmark, og vi kan allerede nu se næsten en fordobling af affaldsoprydninger i år, med mere end 235 oprydninger lokaliseret på nuværende tidspunkt – i forhold til sidste års knap 120 oprydninger, der blev afholdt, hvor op imod 10.000 danskere var ude og rydde op i den danske natur.

Producent Tjek fortæller hvem der forurener mest

For første gang nogensinde i Danmark, foretager Plastic Change det såkaldte Producent Tjek otte forskellige steder i landet, i forskellige geologiske typer (eksempelvis ‘skov og park’, ‘by’ og ‘kyst’). I samarbejde med forskellige grupper af frivillige danskere og foreninger, identificerer vi de producenter, der står bag det plastikaffald vi finder i naturen. Det gør vi, fordi vi synes ikke det kun skal være danskeres ansvar at rydde op i naturen år efter år, men at det i ligeså høj grad også er virksomheders og producenters ansvar, som står bag de produkter, vi finder.

“Lige nu foregår der politiske diskussioner om, hvem der er ansvarlige for affaldet. Det ved vi ikke, men vi ønsker i første omgang at få et overblik over producenterne på henkastet plastaffald, så vi har et vidensgrundlag for den videre diskussion,”

siger Claudia Sick, som er biolog og miljøfaglig rådgiver i Plastic Change og tovholder for Producent Tjek i Danmark.

Brand Audits har fundet sted i over 50 lande de seneste to år, ledt af bevægelsen Break Free From Plastic, hvor navne som Coca-Cola, Nestlé og PepsiCo blev identificeret blandt de globalt mest forurenende virksomheder af affald i naturen. Denne nye viden har allerede skabt et stort pres på virksomhederne til at tage et større ansvar for den måde de producerer deres produkter, så de ikke ender i naturen. Hvem der ligger i top fem eller top 10 lige nu i Danmark af forurenere vil blive kortlagt.

Danmark slår rekord for World Cleanup Day

Trods COVID-19’s indtog, har vi i år allerede registreret mere end 235 oprydninger rundt om i det danske land og hver dag placerer vi flere lokationer på kortet. Foruden de åbne oprydninger, er der en række lukkede begivenheder, eksempelvis for ansatte i forskellige større virksomheder.

Foto: I år er der lokaliseret over 235 oprydninger. Her ser du et udsnit af de første 150 oprydninger.

Og alle kan være med, store som små. Plastic Change opfordrer alle til at tage en (brugt) pose i hånden, evt. par handsker, og gå ud i sit lokalmiljø for at gøre en indsats med oprydning. Afholder man noget større, opfordrer vi til at skrive ind til os, så det kan blive delt på hjemmeside og diverse kanaler.

På Plastic Changes hjemmeside kan du allerede her se en foreløbig liste over World Cleanup Day begivenheder, men bemærk, at ikke alle skriver ind direkte, så hold også øje på Facebook eller i dit eget lokalmiljø.

Rigtig god World Cleanup Day!