Undervisning

Undervisningsmateriale om plastik til gymnasier

Undervisningsmateriale om plastik – til naturgeografi og biologi

Herunder kan du finde fagligt stærke og engagerende undervisningsmaterialer, der sætter fokus på den kæmpestore udfordring, som den stærkt stigende plastikforurening er. Plastik er et fantastisk materiale, som kan holde i hundredevis af år. Derfor skal det naturligvis ikke ende i naturen, hvor det har store konsekvenser for miljøet og dyrelivet. Men det gør det – og vi bliver alle konfronteret med resultaterne af plastikforureningen i havene og på land.

Det er tydeligt, at vi skal gøre noget mod plastikforureningen og at verden har brug for at eksisterende og nye løsninger kommer i spil hurtigst mulig. Vi udleder i dag hvert år ca. 10 millioner ton plastik til verdenshavene. Hvis udviklingen fortsætter, og der ikke bliver gjort noget, vil forbruget af plastik – og dermed udledningen – stige så meget, at der er risiko for at der i 2050 er mere plastik end fisk i verdenshavene.

Vi står altså over for en kæmpe samfundsmæssig udfordring, der vil kræve flere forskellige løsningsmodeller. Men hvordan og hvor skal vi tage fat og løse dette problem? Det giver disse undervisningsmaterialer input til.

”En verden af plastik”

Gennem forløbet vil eleverne lære om plastikforurening af verdenshavene og arbejde hands-on med problematikken, gennem øvelser, quiz og foreslåede ekskursioner, ligesom eleverne selv kan være med til at indsamle data om omfanget af plastikforurening på de danske strande gennem app’en ”Marine Litter Watch”.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Plastic Change og redigeret i samarbejde med Gyldendal.
Biologiforløb er ikke længere tilgængeligt: Et længere undervisningsforløb i biologi med øvelser, quiz osv. er på nuværende tidspunkt desværre ikke længere tilgængeligt hos Gyldendal, men vi arbejder på at få udarbejdet en løsning, så det også kan blive frit tilgængeligt for alle. I mellemtiden håber vi, at man stadig kan bruge de informative videoer og øvelser (foreløbig ligger øvelserne som en PDF-fil her på siden) lavet til biologiundervisningen (se nedenfor).

9 korte film understøtter materialet, og gør det let at komme igang:

  1. Introduktion (naturgeografi og biologi)
  2. Hvor bliver plastikken af? (naturgeografi og biologi)
  3. Plastik overalt (naturgeografi og biologi)
  4. Genanvendelse af plastik (naturgeografi)
  5. Mikroplastik (naturgeografi og biologi)
  6. Plastik i økosystemet (biologi)
  7. Plastik og sundhed (biologi)
  8. Hvem har ansvaret? (naturgeografi og biologi)
  9. Løsninger (naturgeografi og biologi)

Find forløb til NATURGEOGRAFI

Find videoer til BIOLOGI samt øvelsesark (PDF-fil)

Der er produceret i alt 9 film samlet til hhv. naturgeografi og biologi – en introduktionsfilm, én film til hvert emne (6 emner for biologi, 5 emner for naturgeografi), samt en afsluttende film med fokus på løsninger. Fokus er at gøre emnet levende og ‘fordøjeligt’ for eleverne og samtidig gøre det let for læreren at starte forløbet op. Filmene ligger online under det del-emne de hører til.

Filmene er produceret af Alphafilm & Kommunikation i samarbejde med Plastic Change. Materialet er støttet af Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Velux og Villum Fondene.

Se introduktionsfilmen til “En verden af plastik”, for at få et indblik i forløbet:

Se alle undervisningsfilm på vores YouTube-kanal under playlisten: En verden af plastik.

Har du spørgsmål omkring plastik og plastikforurening kan du besøge vores Spørgsmål og Svar.

Hvad siger andre om undervisningsmaterialet:

“Undervisningsmaterialet fra Plastic Change er tankevækkende og inspirerende. Filmklippene samt tekstmaterialer og billeder, inspirerer eleverne til kritisk at tage stilling samt erkende plastik-problematikken vi mennesker står over. Udover at vække elevernes interesse og virkelyst, viste materialet sig i høj grad at være inkluderende både fagligt og socialt. Plastic Change har formået at formidle sine budskaber på en så effektiv måde, at eleverne i høj grad tager del i undervisningen. Det yderst bemærkelsesværdige er undervisningsmaterialets evne til at inkludere de fagligt udfordrede elever. Dette inkluderende potentiale viste sig i forbindelse med Natur/teknologi undervisningen i tre 5. klasser på samme skole. Her vækkede undervisningsmaterialet begejstring hos flere af de elever der almindeligvis kan være svære at inkludere samt motivere i den daglige undervisningen. Eleverne inviteres til at åbne øjnene, og påtage sig et personligt ansvar. Denne invitation modtog langt størstedelen af eleverne med åbne arme, og involverede både hinanden og forældre i at gøre tiltag, diskutere løsningsforslag, samt foretage konkrete ændringer i hverdagen” 

– Folkeskolelærer i Natur/teknologi på Skørping skole