Nyheder

Ny EU-plastikpagt lover mindre plastik og stop for affaldsforbrænding

I dag er den Europæiske Plastikpagt lanceret i Bruxelles. Plastic Change hilser initiativet velkommen, men har ikke skrevet under på pagten.

Plastikpagten er resultatet af en politisk diskussion ledet af den hollandske, franske og danske regering og er underskrevet af 15 EU-medlemslande og 66 virksomheder. Plastic Change ser Den Europæiske Plastikpagt som et væsentligt signal om, at vi skal reducere mængden af plastik i verden og ikke længere brænde den af, men beklager den manglende involvering af civilsamfundet i processen og understreger, at dette initiativ forbliver fuldt ud frivilligt og aldrig kan erstatte stærke lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Kan ikke komme i stedet for lovgivning

Den Europæiske Plastikpagt er et positivt signal fra en række europæiske lande og virksomheder, der erkender, at reduktionsforanstaltninger og produktdesign er afgørende for at tackle plastikforureningskrisen. Plastic Change glæder sig over forpligtelsen til at reducere jomfruelige plastikprodukter og emballage med mindst 20% i 2025, hvor mindst 10% kommer fra en absolut reduktion af plastik. Vi vil dog opfordre underskriverne af pagten til også at overvåge og rapportere fremskridtene med reduktion pr. enhed (og ikke kun vægt) for at sikre en reel reduktion i engangsprodukter og emballage.

”Den Europæiske Plastikpagt er på den ene side uhyre lovende, fordi de involverede lande og firmaer sammen kan skabe momentum for en reduktionsdagsorden, hvor vi designer produkter til genbrug og dernæst genanvendelse – og stopper med at brænde affald af. Men samtidig er pagtens grundlag et udtryk for en tilgang, hvor vi og andre europæiske miljøorganisationer kun overfladisk er blevet involveret i pagtens tilblivelse. Ambitionsniveauet på miljøets vegne ville have været højere i plastikpagten med en bredere interessentinddragelse b.la. fra miljøorganisationerne”, udtaler Henrik Beha Pedersen, stifter af Plastic Change.

De målsætninger, der er opstillet i pagten, er desuden helt frivillige, og plastikpagten kan derfor ikke komme i stedet for lovgivning. ”Pagten bør supplere en ambitiøs og hurtig implementering af EU og national lovgivning om emballage og engangsplastik. Ligesom den meget begrænsede opmærksomhed på tilstedeværelsen af ​​farlige kemikalier i plastikprodukter og emballage er problematisk i forhold til at forebygge og forhindre farlig kemi i genanvendelse”, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change. 

Plastic Change ønsker at implementeringen af Den Europæiske Plastikpagt sker i fuld transparens og indgår meget gerne i implementeringen af pagten, hvor vi vil arbejde på at udmøntningen sker på højeste niveau i værdikæden.