Nyheder

Forskere slår alarm: Havets liv er ved ‘afgrunden til en katastrofe’

Stigende forurening med plastik og kemikalier er en markant årsag til tilbagegang i fiskebestande og marine organismer ifølge ny rapport. Resultaterne er skræmmende, men vi kan forbedre situationen, understreges det.

Ifølge rapporten, Aquatic Pollutants in Oceans and Fisheries, har forureningen med plastik og kemikalier forårsaget alvorlig skade på hele havets fødekæde. Der kommer færre og færre fisk i toppen af fødekæden, og færre hvirvelløse dyr i sedimenterne og i vandsøjlen. Derudover kommer der færre sunde alger samt koraller og andre levesteder, og der sker en hastig vækst af bakterier og giftig algeopblomstring.

Plastikforurening er en betydelig årsag til tilbagegang i fiskebestande

Hvert år ender mellem 8-12 millioner tons plastik i verdenshavene. Hvis vi fortsætter som hidtil, vil plastikforureningen i verdenshavene være tredoblet om blot 20 år.

Ifølge den nye rapport spiller plastik- og kemikalieforureningen en betydelig rolle i tilbagegangen af fiskebestande og andre marine organismer. Eksponeringen for miljøforurenende stoffer har en negativ indvirkning på fertilitet, adfærd og modstandsdygtighed. Derudover kan fisk og andre dyr indtage større stykker af plastik, hvilket kan have fatale konsekvenser. Også klimaforandringerne, der blandt andet skyldes vores produktion og forbrug af plastik, har stor indflydelse på fiskenes levevilkår.

Rapporten understreger, at situationen fortsat forværres, og at vi lige nu befinder os ved “afgrunden til katastrofe”.

Læs også: Hundredvis af fiskearter indtager plastik – også dem, vi spiser

Vi kan forbedre situationen gennem systemisk forandring

Selvom rapporten tegner et dystert billede, gøres det også klart, at vi har muligheden for at forbedre situationen. Men det kræver en systemisk forandring, hvor vi bruger vores ressourcer mere forsvarligt og skifter fra en lineær til en cirkulær økonomi.

I Plastic Change arbejder vi for en systemisk forandring mod en cirkulær økonomi. Hvis vi skal komme plastikforureningen og dens konsekvenser for miljø, mennesker og dyr til livs, skal vi væk fra den lineære økonomi med engangsemballager. Den lineære økonomi er et unødvendigt træk på jordens ressourcer, som har store konsekvenser igennem hele plastikkens livscyklus: fra udvinding af olie, til produktion, transport, forbrug, og når det ender på forbrændingsanlæg eller i naturen. Derfor skal vi have et langt større fokus på at producere holdbare produkter og emballager af høj kvalitet, som kan indgå i systemer, hvor de vaskes og genbruges.