Nyheder

FN klar med første udkast til traktat mod plastikforurening

Udkastet giver håb for at sætte en stopper for plastikforurening, men indeholder også flere problematiske elementer, der skal diskuteres ved næste møde, mener Plastic Change.

FN´s Miljøprogram offentliggjorde denne uge det udkast, som skal lægge linjen for en kommende global traktat mod den stigende plastikforurening.

Udkastet kommer tre måneder efter, at en forsamling af FN´s medlemslande (INC-2), herunder Danmark, gav mandat til det såkaldte zero draft. Det er ifølge Plastic Change et vigtigt gennembrud, inden medlemslandene samles igen. Det sker den 13. til 19. november i Nairobi, Kenya (INC-3):

Alt er stadig på bordet i det første skriftlige udkast til plastiktraktaten. Det er meget positivt, da det ikke påtvinger og udelukker noget. Det er et godt grundlag for diskussioner til det kommende møde,” udtaler Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.

Læs også: Plastic Change har 5 krav med til FN under forhandlingerne af en ny plastiktraktat

Plastic Change vil have fokus på reduktion frem for affaldshåndtering

Der er flere lovende elementer i udkastet, mener hun.

Det gælder særligt muligheden for at reducere plastikproduktionen, eliminere problematiske polymerer og kemikalier og begrænse kortlivet plastik som engangsemballage. Denne type plastik udgør næsten halvdelen af al ny plastik. Derudover anerkendes det i udkastet, at der er behov for gennemsigtighed i plastikkens indholdsstoffer, at der skal etableres systemer og mål for genbrug, og at den kommende traktat skal tage højde for en retfærdig omstilling.

Plastic Change ser dog også problematiske elementer i udkastet. Det er tvetydigt og uklart, hvilken rolle affaldshåndtering og producentansvar skal spille og hvilke krav, der skal være til genanvendt plastik.

Klar til nye forhandlinger

Reduktion af plastikproduktion er mest effektivt, mener Plastic Change, så et stort fokus på affald kan komme til at overskygge de mere ambitiøse løsninger. 

Hvis de kommende forhandlinger starter i affaldsspanden, så kommer vi til at skyde forbi målet om at stoppe plastikforureningen, og vi misser chancen for at få en ambitiøs traktat. Vi skal ud af starthullerne i Nairobi, hvor vi starter med at diskutere, hvordan vi kan vende den eksplosive vækst i plastikproduktion til et mere bæredygtigt forbrug. Først herefter giver det mening at diskutere bedre affaldshåndtering,” siger Anne Aittomaki.

Forhandlingerne i Nairobi, Kenya er tredje møde ud af fem. Plastic Change er som den eneste danske miljøorganisation med som FN-observatør. Traktaten skal vedtages inden udgangen af 2024. 

Fakta om plastiktraktaten og zero draft

Den kommende plastiktraktat er blevet kaldt “plastikkens Paris-aftale”, fordi den tackler plastikforurening på globalt plan og medlemslandene i FN forpligter sig til at følge målene.
Zero draft blev offentliggjort den 4. september af FN´s Miljøprogram og formanden for den mellemstatslige forhandlingskomité (INC) H.E. Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez (Peru).
Udkastet er 31 sider langt og indeholder de overordnede linjer og forslag til formuleringer i den kommende aftale. Den endelige ordlyd vil blive besluttet på de næste møder i forhandlingskomitéen.