Nyheder

Fælles opråb: Vi mangler et nationalt genbrugssystem for takeaway-emballager i Danmark

Dette er et åbent brev, som den 24. oktober 2023 er sendt til Miljøminister Magnus Heunicke, Erhvervsminister Morten Bødskov, Klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard og Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.

Ca. 130 millioner engangskaffekopper til takeaway bruger vi årligt i Danmark. Hvis man lagde dem alle på række, så ville de nå fra København til Cape Town. Kopperne bliver i gennemsnit brugt i 15 minutter, inden de ender som affald. Det er spild af ressourcer og et problem for både klima og miljø. Samtidig er næsten 50% af al menneskeskabt affald i verdenshavene engangsplastemballage til takeaway. 

Løsningen ligger lige for. Vi skal have ét nationalt dækkende genbrugssystem for takeaway-emballage, hvor emballagen samles ind, rengøres og bruges igen og igen. Hvis genbrugssystemet skrues ordentligt sammen, er der ingen tvivl om, at der er store gevinster at hente både i form af lavere CO2-udledning, lavere ressourceforbrug, mindre affald i naturen og økonomiske fordele for de enkelte virksomheder. Beregninger viser, at emballager designet til genbrug typisk kan holde til at blive genbrugt over 200 gange – og for stål, glas og keramik typisk over 1000 gange.

Gevinsterne stiger med systemets skala, og en velfungerende infrastruktur er helt afgørende. Derfor er det en opgave, som ikke kan løses af den enkelte virksomhed, der sælger kaffe to-go, men kræver samarbejde på tværs af hele værdikæden og ikke mindst politisk opbakning og økonomisk støtte. 

Da EU-Kommissionen for nyligt fremlagde deres udkast til en ny emballageforordning, var de meget klare i mælet om, at “genbrugssystemer er fremtiden”. Derfor har de også lagt op til, at der blandt andet bliver sat genbrugsmål for takeaway-emballage i forordningen. Samtidig opfordrer de medlemslandene til at etablere genbrugssystemer og tilhørende infrastruktur. Flere lande, herunder Frankrig, Tyskland, Holland og Irland har allerede vedtaget lovgivning, som skal fremme genbrugsmarkedet.

Herhjemme kigger både Aarhus, København, Odense og Middelfart på indsatser målrettet genbrug af takeaway-emballager. Samtidig er der allerede flere danske og udenlandske virksomheder, som tilbyder genbrugsemballager og infrastruktur. 

Vi har gode erfaringer at trække på. Derfor kommer vi nu med en klar opfordring til den danske regering og Folketing. Den kommende plasthandlingsplan bør bl.a. indeholde midler til udvikling og opbygning af infrastruktur til et nationalt dækkende genbrugssystem for takeaway-emballage.

Opbygning af sådan et system kræver samarbejde på tværs af hele værdikæden, og vi foreslår derfor også, at regeringen stiller sig i spidsen for at facilitere et værdikædesamarbejde med det mål at skabe skala i genbrugsløsninger for takeaway emballage. Vi skal i fællesskab finde veje til at skabe en open-source infrastruktur, der er kompatibel med flere genbrugssystemer og emballageformater for at undgå systemer, der ikke kan tale sammen og dermed strandede omkostninger.  Dette kan kræve en vis grad af standardisering af fx data, digital infrastruktur, størrelse på emballage og materialer.

Der er bred opbakning i befolkningen, hvor en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Plastic Change viser, at 92% af danskerne er klar til at aflevere deres brugte emballager til genbrug, hvis der fandtes et system for det. Netop derfor er det vigtigt også at inddrage forbrugerne i udviklingen af et fremtidigt genbrugssystem, eftersom adfærden er afgørende for tilvalg af genbrugsemballager, retur-rater mm.

Med dette brev vil vi også gerne vise, at der er bred opbakning til høje ambitioner for genbrug af takeaway-emballage på tværs af mange interesseorganisationer.

Nedenstående branche- og fagforeninger, NGO’er, virksomheder og forskere er afsendere på brevet.

Med venlig hilsen

Erhvervsorganisationer, brancheforeninger og fagforeninger

Danmarks Restauranter & Cafeer

Dansk Industri

Dansk Erhverv

Horesta

Brancheforeningen Cirkulær

IDA

Miljø- og forbrugerorganisationer

Plastic Change

Danmarks Naturfredningsforening

Rådet for Grøn Omstilling

Greenpeace

Verdens Skove

Forbrugerrådet Tænk

Virksomheder
(deltager i genbrugsemballage-netværket – en udspringer af ”Verdensmål i værdikæden”)

New Loop

Sticks’n’Sushi

Odense Renovation

Kleen Hub

Copenhagen Airports

Genkrus

Plus Pack

Behave Green

Jespers Torvekøkken

Forskere

Kristian Syberg, cand.scient. og ph.d., lektor, sektionsleder, Institut for Naturvidenskab og Miljø, RUC

Thomas Budde Christensen, ph.d., lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Nanna Hartmann, seniorforsker, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi, DTU

Stig Hirsbak, seniorforsker, Institut for Bæredygtighed og Planlægning, AAU

Anders Damgaard, lektor, Institut for Miljø-og Ressourceteknologi, DTU

Arne Remmen, professor, Institut for Bæredygtighed og Planlægning, AAU

Signe Brokjær, ledende projektleder, Institut for Biologi, AU