Nyheder

Facing Finance går også ind i kampen mod fragt af plastikaffald med et finansielt greb

Foto: Interpol

Den tyske organisation Facing Finance beder banker om at stoppe med at finansiere virksomheder, der sender plastikaffald fra rigere lande til svagere økonomier.

Denne artikel er oversat fra tyske Facing Finance’s artikel, oprindeligt udgivet den 15. juli 2022.

Containertransport og skibsfart anses for at være en vigtig sektor for den globale økonomi; ikke desto mindre (eller snarere derfor) er den også udsat for en række kontroverser og skadelig forretningspraksis. Industriens mastodont, danske A.P. Møller-Mærsk, er et illustrativt eksempel på, hvad der kan gå galt i sektoren. Ud over at være branchens næststørste forurener med udledninger på 6,5 mio. tons CO2 i 2020 – kun overgået af konkurrenten MSC, som er det eneste ikke-kraftværk på Europas top ti over de største forurenere (Thomsen 2021) – skaber Mærsk negative overskrifter med beskyldninger om gentagen sexchikane, giftig maskulinitet og voldtægtskultur om bord på deres skibe (Ellis, Hicken 2022). Derudover er rederiet involveret i den lukrative handel med plastikaffald, som ifølge Interpol langt hen af vejen styres af organiseret kriminelle netværk, som Mærsk bliver indblandet i og indirekte kommer til at støtte (INTERPOL 2020). Desværre oplyser Mærsk hverken hvor meget plastikaffald skibene transporterer eller hvor forsendelserne går hen, men ifølge den danske NGO Plastic Change er Mærsk et af de største rederier i verden og bør være gennemsigtige over for offentligheden om deres forsendelser af plastikaffald (Sturlason, Thomsen 2022).

Mærsk symptombehandler plastikproblemet

Maersk Supply Services har dog en plastikpolitik, der har til formål at reducere plastikforbruget og -affaldet fra skibene og deres leverandører hvert år. Hovedfokus ligger dog på det respektable mål om at indsamle plastikaffald til genanvendelse fra hav og floder og dermed rense havene. Mærsk stiller det bugserende OSS-skib til rådighed for The Ocean Cleanup, den hollandske NGO, der udvikler avancerede teknologier til at rense havene for plastik og afhjælpe den store plastiksuppe i Stillehavet – Great Pacific Garbage Patch (Maersk Supply Services 2021, 6). Desværre vil projektet ikke stoppe den verdensomspændende plastikforurening. I august 2021 indsamlede systemet kun 8,2 tons plastik, hvilket er mindre end mængden på én skraldebils standardtransport, på trods af enorme omkostninger til drift, forskning og udvikling (Dickie 2021).

Som en virksomhed, der muliggør skadelige plastikaffaldstransport, bør Mærsk koncentrere sig mere om sin egen rolle og mindre om opsamling i havet. Virksomheden bør bruge sin indflydelse og stoppe fragten af plastikaffald til lande uden for EU. Derfor har Break Free From Plastic bevægelsen på generalforsamlingen i marts 2022 åbent anmodet Mærsk om at stoppe fragten med plastikaffald (BFFP, 2022).

Hvis der ikke gribes ind, vil den årlige strøm af plastik i havet næsten tredobles inden 2040 til 29 mio. tons om året, hvilket svarer til 50 kg plastik for hver meter kystlinje på verdensplan (The Pew Charitable Trusts 2020, 9). Facing Finance’s Dirty Profits 8-rapport omhandler plastikforurening og dens indvirkning på økosystemer, klimaet og menneskers levebrød – og den rolle, som virksomheder og banker spiller, der tjener på den skadelige plastikhandel, som er blevet døbt #plasticprofits. Højindkomstlande genererer mest plastikaffald pr. indbygger (Ritchie, Roser 2018).

Trods international lovgivning, overholder eksportlande ikke aftaler

I maj 2019 blev 187 lande enige om strengere regler for eksport af plastikaffald i Basel-konventionen: der skulle strengere regler for handel med plastikaffald for at imødekomme den voksende globale krise med plastikaffald. Særligt for at forhindre de akutte skader på miljøet og samfund i modtagerlandene, som skyldes vilkårlig handel og dumpning af plastikaffald. Resolutionen betyder, at kontamineret og de fleste typer af plastikaffald vil kræve forudgående samtykke fra modtagerlandene, før de kan handles, med undtagelse af blandinger af PE, PP og PET (Picheta, Dean 2019). Men i midten af juni 2022 fremlagde Basel Action Network (BAN) og medlemsorganisationer i Break Free from Plastic-bevægelsen imidlertid beviser for, at eksportlande ikke overholder de aftaler om kontrol med eksport af farligt plastikaffald, der blev indgået på Basel-konventionen i 2019, og som trådte i kraft den 1. januar 2021. USA og EU eksporterede ulovligt ca. 20.500 containere med PVC-plastikaffald sidste år (Break Free From Plastic 2022).

Social uretfærdighed, sundhedsskadeligt og miljøkonsekvenser

Problemerne ved den fortsatte handel med plastikaffald, der primært eksporteres fra det globale nord til svagere økonomier, er trefoldigt. 1) Det er et spørgsmål om social retfærdighed: På grund af affald-handlens nord-syd-retning forværrer den giftige byrde de globale uligheder i et omfang, som nogle kalder affaldskolonialisme (ibid.). 2) Miljøproblemet er meget tydeligt: Iboende giftig plastik, der håndteres forkert på genanvendelses-faciliteter og lossepladser, lækker direkte ud i havene, og rester af mikroplast findes i jord, luft og vand. Dette fører til 3) et problem for dyrs og menneskers sundhed, fordi mennesker spiser forurenede afgrøder gennem forurenet jord og vand. Mere direkte påvirker dårlig forvaltning af plastikaffald umiddelbart sundheden hos lokalbefolkninger, der bor i nærheden af lossepladser (BFFP 2021, 3).

Ud over at appellere til den bæredygtige r-triade: “Reduce, Reuse, Recycle” eller på dansk “reducér, genbrug, genanvend”, strengere regler og overvågning fra overstatslige organisationer med hensyn til international affaldshandel, opfordrer Facing Finance and Plastic Change specifikt Mærsk til at påtage sig det fulde ansvar for deres eget bidrag til problemet og stoppe med at transportere plastikaffald ud af Europa.

Konkurrent har allerede taget skridtet

Tidligere i år viste et af verdens største containerrederier, CMA CGM Group, at det er muligt at forbyde at transportere plastikaffald til lavindkomstlande. På topmødet One Ocean Summit, der blev arrangeret af præsident Macron, meddelte det franske containertransport- og rederiselskab, at det vil stoppe med at transportere plastikaffald om bord på sine skibe fra den 1. juni 2022 (CMA CGM 2022). Tidligere transporterede CMA CGM omkring 50.000 containere fyldt med plastik hvert år. Beslutningen er en del af koncernens CSR-strategi for at beskytte biodiversiteten og et positivt svar på en opfordring fra mere end 50 ngo’er til de ni største containerrederier om at stoppe transporten af plastikaffald til lavindkomstlande (Plastic Soup Foundation 2022).

Desværre synes Mærsk ikke at følge CMA CGM’s positive eksempel, for den danske koncern mener ikke, at det er en god idé at indstille eller forbyde transport af plastikaffald af miljøhensyn. “En af grundene til, at vi ikke ser et generelt forbud mod transport af plastikaffald som en mulig løsning, er, at et sådant forbud ville forhindre os i at hjælpe ansvarlige virksomheder og organisationer med at fragte plastikaffald og andre genanvendelsesmaterialer til genanvendelsesfaciliteter på en ansvarlig måde”, oplyste rederiet til det danske online-medie ShippingWatch (Sturlason, Thomsen 2022). 

Sidste år demonstrerede det tyske rederi Hapag Lloyd på en slående måde, hvordan man ikke opfører sig ansvarligt: Rederiet blev taget på fersk gerning i et forsøg på at svindle med 25 tons plastikaffald i Senegal. Efter at de senegalesiske toldmyndigheder havde pålagt selskabet en bøde på 2 mia. CFA franc, som selskabet indvilligede i at betale, blev det pågældende skib set ligge til kaj i nabostaten Mauretanien (Greenpeace 2021). Hapag Lloyd følger eller offentliggør ingen tal om transport og brug af plastikaffald. CSR-rapporten forpligter sig blot vagt til at reducere affaldet ombord og i dialog med leverandørerne (Hapag Lloyd AG 2021, 78). Det italiensk-schweiziske rederi MSC’s CSR-forpligtelse vedrørende handel med plastaffald er ligeledes utilstrækkelig.

Tilslut dig opråbet mod rederierne

Det er derfor, vi har brug for din støtte: Slut dig til os og Break Free From Plastic med at opfordre rederierne til at #StopShippingPlasticWaste fra verdens rige økonomier, herunder USA, EU, Storbritannien, Japan og Australien, til svagere økonomier i Asien og Stillehavsområdet, Afrika og Latinamerika. Skriv under på underskriftsindsamlingen og bed verdens førende rederier, bl.a. Mærsk (Danmark), Hapag-Lloyd (Tyskland) og MSC (Schweiz), om at #StopShippingPlasticWaste.Hvis du ønsker at underskrive underskriftsindsamlingen direkte til det danske rederi A.P. Møller-Mærsk, kan du følge vores venner fra Plastic Change og underskrive deres underskriftsindsamling med hashtagget #MaerskTakeAction.

Hvad kan du ellers gøre? Sig til din bank, at den skal involvere sig!

Den tyske organisation Facing Finance, som står bag denne artikel, er endnu en af vores internationale allierede, der er gået ind i kampen mod rederier om at stoppe med at transportere plastaffald fra rige lande til svagere økonomier. Organisationen undersøger europæiske multinationale virksomheders finansielle forhold i forhold til banker og deres økonomiske støtte. Facing Finance nyeste research stiller skarpt på tyske banker, der støtter Mærsk’s fragt og dumpning af plastaffald. På deres kampagneside #EmailYourBank, kan du se hvilke banker finansierer Mærsk, og giver mulighed for at sende dem en mail direkte med en opfordring om at stoppe finansieringen til en uetisk og miljømæssige uretfærdighed som transport af plastaffald er til lande med svagere økonomier. Læs mere om deres kampagne her (kun tysk).