Nyheder

Aftale mod plastikforurening under pres til miljøtopmøde

Plastic Change deltog under FN´s miljøtopmøde, hvor mange af verdens lande var samlet for at diskutere de miljøproblematikker, verden står overfor. Selvom FN’s kommende aftale mod plastikforurening ikke var til forhandling, fik den en indirekte rolle under mødet.

Forurening i verdenshavene, sikker håndtering af kemikalier og affald samt fremme af bæredygtig livsstil var blandt punkterne på dagsordenen til årets miljøtopmøde i FN – kaldet UNEA – i forrige uge i Nairobi, Kenya. Alle punkter, hvor plastik som materiale spillede en rolle.

Derfor var strategisk direktør i Plastic Change, Anne Aittomaki, med. Hun fulgte særligt én ting: Hvordan forholdt de over 190 nationer sig til den kommende globale aftale mod plastikforurening, som også forhandles i FN-regi (under de såkaldte INC-møder).

Pres fra flere olie-producerende lande

Det er to år siden, at man under selvsamme møde besluttede, at de negative konsekvenser fra den stigende plastikproduktion kræver en traktat. En traktat med forpligtelser på tværs af lande og kontinenter. Dengang var tilslutningen stor og mandatet stærkt. Alligevel viste dette møde, at flere lande – herunder USA og Saudi Arabien – arbejder imod en ambitiøs aftale.

– Vi ser i stigende grad, at lande, hvis økonomier bygger på olie og gas, melder sig ind i et kritisk kor. Det er ikke overraskende, men det er bekymrende. De fossile brændsler er hovedingredienserne i plastik, så landene er imod at begrænse produktionen af ny plastik. Det er på trods af, at reduktion er en nødvendighed, hvis vi skal afværge både klimakrisen, forureningen og tabet af biodiversitet, siger Anne Aittomaki.

Forhandlinger er en advarsel

Under UNEA blev der indledt flere diskussioner i forsøget på at udvande hele grundlaget for plastiktraktaten. Det var blandt andet forslag om at ændre ordlyd, begreber og definitioner i aftalen, som man allerede er blevet enige om.

Taktikkerne bar ikke frugt. Alligevel står de som en advarsel inden de kommende forhandlinger i Ottawa, Canada i april (INC-4).

Læs mere: Sådan gik de seneste forhandlinger om plastiktraktaten 

– Der er stadig bred opbakning om aftalen og dens indhold, så diskussionerne blev bragt tilbage på sporet. Mødet er dog et eksempel på, at der ikke er plads til at sove i timen. Heller ikke for et lille land som Danmark. Vi er en del af en sammenslutning, der arbejder for en ambitiøs aftale, og det forpligter. Vores pres skal være tungt og vedvarende, siger Anne Aittomaki. 

Behov for de rigtige løsninger

Den danske miljøminister, Magnus Heunicke, var selv til stede under mødet. Overfor Plastic Change gentog han vigtigheden af at tackle den stigende plastikforurening.

– Vi kan ikke alene lægge vægt på genanvendelse eller teknologier, der fjerner plastikforurening i havene. Vi løser kun det omfattende problem, hvis vi lukker for den hane, hvor der lige nu fosser ny plastik ud, siger Anne Aittomaki. 

Plastiktraktaten skal være forhandlet færdig inden udgangen af 2024.

Fakta

UNEA er verdens største miljøtopmøde, som afholdes hvert andet år i FN’s miljøprograms (UNEP) hovedkvarter i Nairobi, Kenya. 

I år deltog cirka 5600 repræsentanter fra cirka 190 lande for at diskutere effektive, inkluderende og bæredygtige multilaterale tiltag mod klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening.