Nyheder

Succesfuld global oprydningsdag

Med tilslutning af privatpersoner, virksomheder, organisationer og institutioner i 156 lande kan den globale World Cleanup Day betegnes som en stor succes.

I år var første gang Danmark deltog i den globale oprydningsdag med Plastic Change som koordinator, hvor mindst 4500 mennesker meldt sig til enten som privatpersoner, gennem foreninger eller arbejdspladser. Dertil kommer de mange, der gik med uden at registrere sig. 

På globalt plan har over 13 millioner mennesker fra Fiji og hele vejen rundt til Samoa deltaget i oprydningen. Det er meget glædeligt, og vi håber at en sådan aktion har fået deltagerne til at være endnu mere påpasselige med at spilde plastik og andet affald til naturen fremover.

”Når det er sagt, så er oprydning ikke en langsigtet løsning, og det kan aldrig erstatte en effektiv landsdækkende affaldshåndtering. Når vi på denne her måde går ud og rydder op, gør vi folk opmærksomme på affald, affaldsspild og generel fejlhåndtering af plastik og andet affald. Samtidig bliver vi bevidste om, hvad vi smider væk, og at vi skal sikre os, at vi ikke smider værdifulde ressourcer ud frem for at genanvende dem. Desuden signalerer vi til politikere, industri og verdenssamfund, at vi ALLE har et ansvar, og at der skal handles nu, hvis vi ikke skal drukne i plastik,” siger Berit Asmussen, vicedirektør i Plastic Change.

Derfor vil World Cleanup Day blive fulgt op af Plastic Change og organisationer i de andre deltagende lande, der vil fortsætte arbejdet med at dæmme op for spild af plastik og andet affald i naturen.

Foto: Stifter af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen og søn om søerne i København, Lars Ølvang m. familie fra Rødovre, Christina Busk miljøpolitisk chef i Plastindustrien, og Louise Gredal m. børn fra Islands Brygge.

World Cleanup Day drives af civile organisationer, som har tilsluttet sig den fælles bevægelse ”Let’s do it World”, der igennem det sidste årti har igangsat oprydningsaktioner over hele kloden. Bevægelsen blev stiftet i Estland i 2008, hvor 50.000 mennesker fik ryddet op i hele landet i løbet af fem timer.