Nyheder

Stor amerikansk supermarkedskæde sagsøges for vildledende markedsføring om genanvendelse

BILLEDE: Walmart

Greenpeace har valgt at sagsøge den amerikanske supermarkedsgigant Walmart for at anvende ulovlig og vildledende markedsføring ved at mærke flere af deres engangsplastikprodukter og -emballager som genanvendelige.

Greenpeace hævder, at Walmart har overtrådt Californiens forbrugerbeskyttelseslove, da de markedsfører deres produkter og emballager som genanvendelige til trods for, at de ikke bliver genanvendt. De fleste forbrugere i Californien har ikke adgang til faciliteter, hvor plastikemballager og -produkter kan sorteres til genanvendelse. Derfor ryger produkterne ind i den generelle affaldsstrøm, der ender i forbrændingsanlæg eller på åbne lossepladser (landfills).

Greenpeace offentliggjorde sidste år en undersøgelse, der viste, at forbrugsvare-virksomheder og detailhandlere i USA kun lovligt kan mærke PET nr. 1 og HDPE nr. 2 flasker og kander som genanvendelige grundet de genanvendelsesfaciliteter, der er i landet. Det betyder, at produkter som plastikbaljer, -kopper og -låg ikke må mærkes som genanvendelige ifølge landets lovgivning.

Jeg mener ikke, at det er okay at markedsføre et produkt eller en emballage som genanvendelig et sted, hvor den i praksis ikke bliver genanvendt, som i eksemplet her. Mange forbrugere har gode intentioner, og det er vigtigt, at de bliver korrekt informeret, og det skal producenterne tage ansvar for.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change

Højere krav til producenter i EU

Vi ser lige nu et øget fokus på, at producenter og varemærke-ejere af plastikemballage og -produkter skal tage et større ansvar for deres produkter og det affald, deres produkter skaber.

Fra 2025 skal alle EU-medlemslande have implementeret et såkaldt udvidet producentansvar, hvilket betyder, at producenterne bliver ansvarlige for deres produkter og emballager i hele deres levetid inklusiv afholdelse af omkostninger til netop affaldsbehandlingen. I Danmark har vi allerede udvidet producentansvar på nogle typer produkter, som eksempelvis engangsemballager til drikkevarer (gennem pant- og retursystem), og indenfor de næste år vil der også komme udvidet producentansvar på emballage og engangsplastik, som eksempelvis tobaksprodukter med filtre.

80 % af et produkts miljøbelastning afgøres i designfasen. Derfor håber vi, at det udvidede producentansvar vil føre til, at producenterne begynder at re-tænke deres produkter og fokusere mere på genbrugssystemer og design af nye typer emballager og produkter til genbrug.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change

Hos Plastic Change ser vi gerne, at flere nationer, som eksempelvis USA, også stiller højere krav til virksomhederne. Krav der gør, at det for forbrugerne bliver nemt at gennemskue virksomhedernes produkter og emballager, og at der rent faktisk eksisterer pantordninger, sorteringsmuligheder og faciliteter for emballagerne.